Miesięcznik "BIZNES meble.pl" styczeń 2019

POLSKA TERMIN MIEJSCE –bNAZWA KONTAKT Luty 12-15.02 Poznañ – MiÚdzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury „Budma” www.budma.pl, budma@mtp.pl Marzec 01-03.03 ’ódě – Targi Budownictwa i Wyposaĝenia WnÚtrz „Interbud 2019” www.interservis.pl , biuro@interservis.pl 09-10.03 Toruñ – XIII Targi Budownictwa i Targi Mieszkaniowe „Od Dziaïki Po Dom” www.targitorunskie.pl , biuro@urbitor.pl 12-15.03 Poznañ – „Meble Polska” www.meble.mtp.pl , meble@mtp.pl 12-15.03 Poznañ – „Arena Design” www.arenadesign.pl, arenadesign@mtp.pl 12-15.03 Poznañ – „Home Decor” www.homedecor.pl , homedecor@mtp.pl 13-15.03 Warszawa – XXVII MiÚdzynarodowe Targi SprzÚtu OĂwietleniowego „¥wiatïo 2019” www.lightfair.pl , zuzanna.kuhl@agencjasoma.pl 15-17.03 Kielce – XIX Targi Przemysïu Drzewnego i Gospodarki Zasobami LeĂnymi „Las-Expo” www.targikielce.pl , biuro@targikielce.pl 22-24.03 Sosnowiec – Targi Budowlane „Sibex 2019 – Nowoczesny dom i ogród” www.exposilesia.pl , exposilesia@exposilesia.pl 22-24.03 Nadarzyn – Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu „Green Days 2019” www.warsawexpo.eu, info@warsawexpo.eu 22-24.03 Lublin – Targi Budowlane „LubDom 2019” – Budownictwo Architektura Aranĝacje Ogród www.lubdom.targi.lublin.pl, a.glowacki@targi.lublin.pl 22-24.03 Rzeszów – XXIV Podkarpackie Targi Budownictwa „Expo Dom 2019” – Budownictwo NieruchomoĂci WnÚtrza Ogrody www.targirzeszowskie.pl, biuro@targirzeszowskie.pl 23-24.03 Ostróda – Targi Budownictwa, Wyposaĝenia WnÚtrz i Ogrodów „Twój Dom, Twój Ogród 2019” www.targidomiogrod.pl , Sekretariat@ExpoMazury.pl 27-29.03 Nadarzyn – XXIII MiÚdzynarodowe Targi Gastronomiczne „EuroGastro” www.mttargi.com.pl , recepcja@mttargi.pl 27-29.03 Nadarzyn – XII MiÚdzynarodowe Targi Wyposaĝenia Obiektów Noclegowych „WorldHotel” www.mttargi.com.pl , recepcja@mttargi.pl 30-31.03 Nowy SÈcz – XXIII SÈdeckie Targi „Dom i Otoczenie” – Budownictwo, WnÚtrza www.promocja-targi.pl, targi@promocja-targi.pl Kwiecieñ 05-07.04 Gliwice – XX Targi Budownictwa i Architektury www.promocja-targi.pl, targi@promocja-targi.pl 05-07.04 Kielce – XXVI Ogólnopolskie Targi Materiaïów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposaĝenia WnÚtrz „Dom” www.targikielce.pl , biuro@targikielce.pl 09-10.04 Ostróda – Targi „HoReCa 2019” www.mazuryhoreca.pl, Sekretariat@ExpoMazury.pl 13-14.04 Jaworzno – XXII Jaworznickie Targi „Twój Dom, Twoje Otoczenie” – Budownictwo, Ogrzewanie, WnÚtrza www.promocja-targi.pl, targi@promocja-targi.pl 27-28.04 Katowice –V Targi Budowlane „Dom i Otoczenie” – Budownictwo, Instalacje, WnÚtrza www.promocja-targi.pl, targi@promocja-targi.pl Maj 11-12.05 Nowy Targ – XXIV Podhalañskie Targi Budownictwa, Instalacji i WnÚtrz www.promocja-targi.pl, targi@promocja-targi.pl 18-19.05 Rybnik– Targi Budownictwa „Mój Dom, Moje Otoczenie” www.promocja-targi.pl, targi@promocja-targi.pl 25-26.05 Gliwice – Targi Ogrodów „Gardenmania 2019” www.promocja-targi.pl, targi@promocja-targi.pl Czerwiec 10-12.06 Kielce – XX MiÚdzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposaĝenia KoĂcioïów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów „Sacroexpo” www.targikielce.pl, biuro@targikielce.pl Wrzesieñ 10-13.09 Poznañ – MiÚdzynarodowe Targi Maszyn i NarzÚdzi dla Przemysïu Drzewnego i Meblarskiego „Drema” www.drema.pl , drema@mtp.pl 10-13.09 Poznañ – MiÚdzynarodowe Targi Komponentów do Produkcji Mebli „Furnica” www.furnica.pl , furnica@mtp.pl 10-13.09 Poznañ – MiÚdzynarodowe Targi Materiaïów Obiciowych i Komponentów do Produkcji Mebli Tapicerowanych „SoFab” www.sofab.pl , sofab@mtp.pl 14-15.09 Gliwice – XV Targi Budownictwa, WnÚtrz, Ogrodów „Expobud” www.promocja-targi.pl, targi@promocja-targi.pl 21-22.09 Wadowice – Targi „Dom i Otoczenie. Wadowice 2019” www.promocja-targi.pl, targi@promocja-targi.pl 30.09-03.10 Poznañ –Targi Wyposaĝenia Hoteli „Invest-Hotel” www.investhotel.pl , investhotel@mtp.pl Paědziernik 03-06.10 Nadarzyn – III MiÚdzynarodowe Targi Wyposaĝenia WnÚtrz „Warsaw Home” www.warsawhome.eu , info@warsawexpo.eu branĝa X kalendarium targowe 2019 DOKkD NA TARGI W 2019 R. Do dobie postępu technologicznego i rozwoju możliwości komunikacyjnych targi zdają się odchodzić do lamusa. Nic bardziej mylnego – wiodące imprezy trzymają się ciąglemocno, a na targowej mapie pojawiają się (i odnoszą sukces) wciąż nowe imprezy. Na kolejnych stronach przedstawiamy wybrane imprezy targowe wPolsce i na świecie. 24 BIZNES meble.pl [ styczeñ 2019 W tym roku oczy dostawców dla przemysłu meblarskiego zwrócone będą w kierunku niemieckiej Kolonii i organizowanych tam co 2 lata targów„Interzum”. Na zdjęciu: prezentacja na stoisku firmy Interprint podczas„Interzum 2017”.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=