Miesięcznik "BIZNES meble.pl" styczeń 2019

Fot. Tomasz Markowski MAREK HRYNIEWICKI redaktor naczelny CZYLI GRABIm ZAGRABIONE Miłościwie nam panujący zamierzają stworzyć organizację przedsiębiorców. Formalnie niezależną, w praktyce mniej lub bardziej podporządkowaną rządowi. Członkostwo oczywiście ma kosztować, i to wcale niemało. N owy twór, za powstaniem którego oręduje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wysyłając do firm zapro- szenia do uczestnictwa w nim, ma już nazwę. Dumną i pięk- ną: Business Poland House. Wszyscy, którzy zgłoszą akces do BPH będą m.in . mogli uczestniczyć w unijnym procesie legislacyjnym, będą mieli prawo do prezentowania swego stanowiska w kwestiach proponowanych w tymże procesie zmian, będę mo- gli uczestniczyć w spotkaniach z Bardzo Ważnymi Osobami, a także liczyć na wsparcie lobbystów (rzecz jasna – najlepszych). A że byle chłystek nie powinien brać udziału w tak skomplikowanej materii, jak tworzenie prawa czy spotkania z BWO, członkostwo w owej organizacji zostało odpowiednio wycenione. I tak firmy o przychodach przewyższających milion złotych rocznie płaciłyby mie- sięczną składkę w kwocie 83-180 tys. zł. Na szczęście członkostwo w BPH nie będzie obowiązkowe. Podobno. Z tego pomysłu wyciągnąć można kilka wniosków. Po pierwsze – wydawać by się mogło, że wspieraniempolskich przedsiębiorców powinien zajmować się polski rząd. Okazuje się, że jednak niezupełnie, chyba że chodzi o zmylenie przeciwnika, który może nie połapać się w tym, czy rozmawia z polskim biznesem, czy jed- nak z rządem. Po drogie – wydawać by się mogło, że takie wsparcie powinno być bezpłatne, skoro pensje dla wspierających, czyli rządu i jego administracji, pocho- dzą z podatków obywateli, w tym także z podatków przedsiębiorców. Nic bardziej mylnego, jak wiadomo – w Polsce synonimem słowa „przedsiębiorca” jest słowo „złodziej”, a zatem państwo działa w myśl skądinąd znanej z przeszłości zasady „grabić zagrabione”. Po trzecie wreszcie – logika nakazuje postawić tezę, że ci któ- rzy nie wstąpią do BPH i się nie zrzucą, pozbawieni zostaną wspomnianych praw. I bardzo słusznie, bo kto nie jest z nami, ten jest przeciw nam. Tak się odsiewa ziarno od plew. d O odsiewaniu ziarna od plew, 4 BIZNES meble.pl [ styczeñ 2019

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=