Miesięcznik "BIZNES meble.pl" styczeń 2019

branĝa X wydarzenia 44 BIZNES meble.pl [ styczeñ 2019 N iespełna dwugodzinny lot z Warszawy do Helsinek, a ze stolicy Finlandii jesz- cze 3 godziny pociągiem do stacji końcowej w Pori i stamtąd już tylko 10 minut samochodem do celu – tak w dużym skrócie wygląda- ła podróż do miasta Ulvila. MeWeT Home znajdujący się w tym właśnie miasteczku został wybrany na lokali- zację dwutygodniowych finałowych testów inteligentnych mebli w ramach projektu „BaltSe@nior”. Do przestrzeni testowej zapraszano przede wszystkim seniorów, ale też przedstawicieli firm oraz mediów, a o wartość merytoryczną każdego ze spotkań dbali nauczyciele akademiccy i badacze, w tym dr Beata Fabisiak i dr Robert Kłos z Wydzia- łu Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Cel wydarzenia „BaltSe@nioR fi- nal field tests” to udzielenie wsparcia producentom w całym regionie Morza Bałtyckiego. Priorytetowe było dostar- czenie im wiedzy, narzędzi i metod tworzenia mebli i produktów wypo- sażenia wnętrz, które lepiej zaspokoją potrzeby rosnącej populacji senio- rów, a tym samym pomogą kształto- W listopadzie ub.r. wmieście Ulvila w Finlandii, seniorzy, studenci, nauczyciele, badacze, przedstawiciele firm, a także dziennikarze, wzięli udział w szkoleniach i testach finałowych prototypów inteligentnych mebli. Wszystkie wydarzenia odbyły się w ramach projektu„BaltSe@nioR”. Seniorzy potrzebujÈ INTELIGENTNYCH MEBLI A n n a S z y p u l s k a Prototyp„ReAbleChair”zbiera wysokiej jakości pomiary ruchów podczas zmiany pozycji„od siedzenia do wstawania”. Może być również wykorzystany w trakcie rehabilitacji. Możliwości druku 3D w kastomizacji mebli przed- stawiła Anja Poberznik, badaczka projektu w SAMK w Finlandii. Ze względu na zmiany fizjologiczne związane ze starzeniem, istnieje potrzeba zaprojek- towania różnych kształtów uchwytów do mebli. Kilka przykładów takich uchwytów zostało opracowanych i wydrukowanych w ramach projektu„BaltSe@nioR”, były one prezentowane w MeWeT Home i testowane przez osoby starsze. „MARKETING 65+ CZY TO MO¿LIWE?” 9 stycznia br. naWydziale Technologii Drewna UPP odbędzie się bezpłatne szkolenie dla producentówmebli i projektantów. Cel spotkania to próba odpowiedzi na pytanie:„Jak sprzedawać meble skierowane do użytkowników w wieku 65+?”Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „BaltSe@nioR”. Więcej informacji: www.baltsenior.up.poznan.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=