Miesięcznik "BIZNES meble.pl" styczeń 2019

DUŃSKA FIRMA Marcus Pedersen otrzymała nagrodę dla małych i nowo utworzonych przedsiębiorstw za system nadawania bagażu „AirGo 2.0.”, zaprojek- towany przez Sarę Clement. W kategorii Przemysł nagrodę za zrobotyzowany sys- tem do angiografii z ramieniem „C Artis pheno”, zaprojektowany przez Nadję Roth i Tobiasa Reese, otrzymała firma Siemens Healthcare. Nagroda za całokształt osią- gnięć trafiła do rąk Hartmuta Esslingera, niemieckiego projektanta o światowej sła- wie. Zasłynął on ze współpracy ze Stevem Jobsem i firmą Apple, czego owocem było stworzenie w latach 80. języka designu dla marki Apple, znanego jako „Snow White”. W ciągu swojej kariery zawodowej Esslin- ger projektował dla największych świa- towych przedsiębiorstw, w tym dla Sony, Microsoftu, Lufthansy czy Disneya. Konkurs DesignEuropa Awards jest zorganizowany przez Urząd Unii Euro- pejskiej ds. Własności Intelektualnej (EU- IPO), zdecentralizowaną agencję UE. Wy- darzenie stanowi okazję, by uhonorować doskonałe wzornictwo oraz zarządzanie wzorami przemysłowymi wśródwłaścicieli zarejestrowanych wzorów wspólnotowych (ZWW). ZWW jest jednolitym prawem własności intelektualnej, regulowanym przez EUIPO i ważnym we wszystkich 28 państwach członkowskich UE. Przewodnicząca jury konkursu DesignEuropa Awards oraz prezes Świa- towej Organizacji Designu – Luisa Boc- chietto – powiedziała: Mieliśmy czterech doskonałych finalistów w każdej z dwóch kategorii i każdy z nich wyróżnia się, jeśli chodzi o jakość, doskonałość designu oraz wpływ i rozpoznawalność na rynku. Wybór dwóch zwycięzców z tak wysoce wydajnego sektora był bardzo trudny, ale przyniósł na- szemu jury wiele satysfakcji. Christian Archambeau, dyrektor wy- konawczy EUIPO, skomentował: Siłę talentu, jaki drzemie w europejskim wzor- nictwie naprawdę było widać podczas kon- kursu DesignEuropa Awards. Mamy dwóch wspaniałych zwycięzców, którzy zaprezen- towali swoje wzornictwo jako kluczowy atut biznesowy. Laureat nagrody za całokształt osiągnięć pokazał, w jaki sposób design może stać się przełomowym osiągnięciem na światowym poziomie. Ta doskonałość w zakresie wzornictwa ukazuje europejską kreatywność i innowacyjność na najwyż- szym poziomie . Motto Esslingera – „forma podąża za emocjami” – towarzyszyło jego całej ka- rierze zawodowej. Obecnie jest on jednym z najbardziej znanych i wpływowych pro- jektantów przemysłowych na świecie. d Finaï konkursu DesignEuropa Awards 27 listopada ub.r. wWarszawie odbyła się ceremonia wręczenia nagród w konkursie DesignEuropa Awards. 205 MLN ZŁ o taką kwotę, w ramach konkursów z Programu Polska Wschodnia, które przeprowadzi PARP, mogą starać się w br. firmy chcące wprowadzić innowacje związane z wykorzystaniem wzornictwa PROJEKT funkcjonuje na pograniczu designu, architektury i sztuki, ma za za- danie angażować odbiorcę i pobudzić jego wyobraźnię. Barwne, geometryczne, wykonane z drewna „Iloczyny” umożli- wiają kontemplację, relaks czy dziecięcą kreatywną zabawę. Bryły instalacji spoty- kają się i przeplatają jak przenikająca rzeź- ba, dając nieograniczone pole do działań w różnego rodzaju przestrzeniach. Podział formy na moduły pozwala na stworzenie alternatywnych, uzasadnionych względa- mi użytkowymi kombinacji. „Iloczyny” mogą stanowić scenografię dla sklepów modowych lub sprawdzić się jako system do przechowywania i ekspozycji obiektów. Świetnie uzupełnią wnętrze muzeum, cen- trum handlowego, instytucji czy galerii. „Iloczyny” stały się częścią wystroju wnętrza nowoczesnej miejskiej winiar- ni – Neleman City Winery – w Zutphen w Holandii. Do przygotowania aranżacji winiarni w Zupthen właściciele zaprosili Izabelę Bołoz. Projektantka wzbogaciła minimalistyczne wnętrze o kolorowe geo- metryczne bryły „Iloczynów”, które posłu- żyły za miejsca ekspozycji wina. Instalacja wpisała się również w pro- jekt szkoły w Norwegii, która poza funkcją edukacyjną pełni rolę miejsca spotkań kulturalnych dla mieszkańców Sørhusjordet, Alvdal. By ułatwić komu- nikację wewnątrz budynku, norweska pracownia Eggen Arkitekter poszczegól- ne strefy wydzieliła za pomocą kolorów. To one okazały się pretekstem do stwo- rzenia w patio strefy relaksu złożonej z równie kolorowej instalacji „Iloczyny”, idealnie uzupełniającej wnętrze, kompo- nującej się z architekturą budynku, będą- cej miejscem swobodnego i kreatywnego spędzania czasu. Izabela Bołoz jest polską projektantką. Studiowała nauki społeczne na Uniwer- sytecie Wrocławskim i na szwajcarskim Uniwersytecie w Zurychu, wzornictwo na Kingston University London, a następ- nie uzyskała dyplom Design Academy Eindhoven. W 2011 r. założyła w Holan- dii swoje studio projektowe. Jest wykła- dowcą na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven; prowadziła zajęcia m.in. na School of Form w Poznaniu oraz Design Academy Eindhoven. d „Iloczyny” wbnowej odsïonie Efektowna instalacja„Iloczyny” Izabeli Bołoz, prezentowana na bulwarze nadmorskim w Gdyni, w Kopenhadze, Mediolanie i Eindhoven, zyskuje nową wersję przeznaczoną do wnętrz. 46 BIZNES meble.pl [ styczeñ 2019 design wiadomoĂci „Iloczyny”w szkole w Alvdal w Norwegii. Nagrodę za całokształt osiągnięć odebrał Hartmut Esslin- ger, niemiecki projektant przemysłowy, który od pięciu dekad odnosi sukcesy na całym świecie.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=