Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  I / 156 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page I / 156 Next Page
Page Background

miesięcznik branżowy grupy meble.pl

nr

10/2015

(60)

p a ź d z i e r n i k

ISSN 2082-6338

cena:

16,90

(w tym 8% VAT)

Wiatr zmian w Ostródzie

Raport:

niepewność na rynku surowca drzewnego

Technologie

dla designu

Piotr Komala:

innowacje zwiększają

komfort

Tydzień Projektanta

w stylistyce

skandynawskiej

Voelkel

Piotr Wit

o odpowiedzialności za Grupę Kapitałową Vox,

poczuciu wolności, budowaniu spójnego wizerunku

i potrzebie pracy w interdyscyplinarnym zespole

oraz o planach ekspansji na rynki zagraniczne

Powrót

do początków na

targach MoOD

Krystian Kowalski:

w poszukiwaniu

nieoczywistości

Grupa Nowy Styl

przejęła firmę Sitag

Maison & Objet