Miesięcznik "BIZNES meble.pl" maj 2019

14 raport • szkolnictwo branżowe biznes meble.pl | maj 2019 8 kwietnia br. do drzwi rządzących zapukali nauczyciele i pracownicy oświaty, aczkolwiek ich postulaty nie są jedynymi wyzwaniami stawianymi systemowi edukacji w Polsce. Palącym problemem pozostaje kształcenie kadr. W rozwój szkolnictwa branżowego mocno włączają się przedsiębiorcy, którzy coraz częściej deklarują pomoc przy organizacji praktyk dla uczniów, wsparcie merytoryczne, jak również finansowe – wszystko czarno na białym, bez przerzucania się gorącym kartoflem. Przemeblować system edukacji Tekst: Anna Szypulska List intencyjny w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a Gminą Tarnowo Podgórne, a w przyszłości Zespołem Szkół Technicznych, podpisują Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne oraz prezes Ryszard Balcerkiewicz w imieniu firm Balma i Noti. Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne i Mirosław Wolski, prezes Schattdecor podczas podpisywania listu intencyjnego dotyczącego nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębior- cami a Gminą Tarnowo Podgórne, a w przyszłości Zespołem Szkół Technicznych, Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Nestro a ZSP Nr 2 CKU Kluczbork. Od lewej: Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego, Radosław Gliński, dyrektor zarządzający / prokurent Nestro i Piotr Pośpiech, Starosta Kluczborski. W  najnowszej prognozie za- potrzebowania na pracowni- ków w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy, którą w marcu br. opublikowało Minister- stwo Edukacji Narodowej nie ma ani jed- nego zawodu ściśle związanego z branżą meblarską. MEN wskazuje 20 zawodów, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracow- ników na krajowym rynku pracy, uzasad- niające zwiększenie kwot podziału czę- ści oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu tery- torialnego na rok 2020 oraz zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania kosz- tów kształcenia młodocianego pracow- nika. Są to takie zawody, jak automatyk, elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, ope- rator maszyn i urządzeń do przetwór- stwa tworzyw sztucznych, operator ob- rabiarek skrawających, ślusarz, technik

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=