Miesięcznik "BIZNES meble.pl" maj 2020

5 advertorial • branża C o roku na targach firmy zajmu- jące się ceramiką, meblami i ar- maturą kreują trendy na nad- chodzące lata. Obecna sytuacja na świecie zmusza jednak ludzi do refleksji. Wynie- sione z domu zachowania przenoszą się na zdrowie publiczne. Higiena i bezpie- czeństwo jednostki wpływa na całe społe- czeństwo. Prostymi rozwiązaniami, które pozwa- lają na utrzymanie czystości w łazience są środki chemiczne. Co w sytuacji, jeśli chce się pójść o krok dalej? Rynek dostarcza co- raz to nowszych rozwiązań technologicz- nych. W zależności, w jakim zakresie chce się działać, można zainstalować bezdotyko- we dozowniki mydła, papieru toaletowego, czujniki PIR lub IR do włączania światła. HLT dysponuje produktami, które po- zwolą na bezpiecznie przebywanie w ła- zience i umożliwią wygodne korzystanie z tej przestrzeni. Szczególną uwagę firma skupia na produktach z podwyższonym stopniem ochrony IP44. Godną uwagi jest lampa „Amber” w kolorze czarnym, która wpasowuje się w monochromatyczny trend czarnych łazienek, a dodatkowo dostarcza światło użytkowe, które znacznie poprawia komfort korzystania z lustra łazienkowego. Oprawę można zamieścić na tafli lustra lub na szafce. Montaż jest bardzo prosty i po- zwala w szybkim czasie osiągnąć ciekawy efekt świetlny. Wiele urządzeń wykorzystywanych w łazience potrzebuje zasilania sieciowe- go. Należy pamiętać, że ta przestrzeń nie- sie za sobą podwyższone środki ostrożno- ści. Gniazdo elektryczne powinno znaleźć się w bezpiecznym miejscu, bez jakiekol- wiek możliwości kontaktu z wodą. Dobrym pomysłem staje się ukrycie gniazda w szaf- ce łazienkowej. Kombiboxy firmy HLT łączą ze sobą dwie funkcje: możliwość podłącze- nia urządzeń elektrycznych oraz sterowa- nia oświetlaniem lustra. Wyłącznik oraz gniazdo znajdują się na bocznej ścian- ce szafki, natomiast całe urządzenie jest ukryte w jej wnętrzu. Dzięki temu nie jest konieczne ciągłe otwieranie mebla, nato- miast widoczne gabaryty produktu stają się filigranowe. Zachowanie higieny oraz bezpieczne użytkowanie w łazience nie zależy jedynie od środków chemicznych i urządzeń sani- tarnych. Należy wziąć pod uwagę szereg rozwiązań, które bardzo ułatwią funkcjo- nowanie w tej przestrzeni. Odpowiedni do- bór światła oraz bezpieczne rozmieszcze- nie gniazdek bezpośrednio przełoży się na zachowanie czystości w łazience i znacznie skróci czas przebywania w niej. q Inne spojrzenie na łazienkę Łazienka jest miejscem, w którym wykonuje się podstawowe czynności higieniczne. Ma charakter sanitarny, lecz przez dekady ewoluowała i stała się jednym z bardziej stylowych pomieszczeń w domu. Nie tylko higiena stała się ważna, pojawiła się wartość dodana w postaci miejsca do odpoczynku i relaksu. biznes meble.pl | maj 2020 HLT Sp. z o.o. | 48-340 Głuchołazy | ul. Kolejowa 5 | tel. +48 77 409 25 70 | fax +48 77 409 25 85 hlt@hlt.pl | www.hlt.pl Oprawę oświetleniową „Amber” można zamontować na tafli lustra lub na szafce łazienkowej. Znaczna część obudowy Kombiboxów IP44 jest ukryta w kubaturze mebla, dzięki temu widoczne jest jedynie gniazdo oraz wyłącznik.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=