Miesięcznik "BIZNES meble.pl" czerwiec-lipiec 2020

32 branża • analiza biznes meble.pl | czerwiec-lipiec 2020 S ektor targowy, jak mało która ga- łąź gospodarki, został bardzo do- tknięty w dobie pandemii. Po- czynając od marca, praktycznie wszystkie ważne imprezy targowe zostały odwoła- ne lub przesunięte w czasie. Organizato- rzy części targów zapowiadają powrót na jesień, oczywiście w nowej formie zakła- dającej dodatkowe działania dotyczące utrzymania obiektów zgodnie z zalecenia- mi służb sanitarnych. Inni – przekłada- ją imprezy na przyszły rok. Odmrażanie i organizacja targów za granicą to z kolei dodatkowe bariery związane z terminami wznowienia lotów na świecie, transpor- tem i spedycją. Targowa „nowa normalność” Ostatnim międzynarodowym wyda- rzeniem przed wybuchem pandemii były dla branży meblarskiej targi „Meble Pol- ska”, które odbyły się w dniach 25-28 lu- tego. Grupa MTP, organizator „Mebli Pol- ska”, aktywność stricte targową zaczyna na przełomie sierpnia i września i już w dniach 15-18 września zaprasza na targi „Drema”. W przeciwieństwie do wielu innych im- prez targowych – zarówno w Polsce, jak i za granicą – „Drema” ma się odbyć w plano- wanym terminie. Zdaniem organizatorów, dzięki formule B2B łatwiejsze będzie do za- stosowania w praktyce rządowych wytycz- nych związanych z epidemią COVID-19. Dbamy o zapewnienie właściwych warun- ków dla naszych klientów. Dlatego wspólnie z innymi partnerami z branży targowej przy- gotowaliśmy dla Ministerstwa Rozwoju pro- pozycje nowych procedur. Jesteśmy w tym temacie w kontakcie z największymi orga- nizatorami targów na świecie zrzeszonymi w ŚwiatowymStowarzyszeniu Przemysłu Tar- gowego UFI. Jako pierwsi w Polsce wprowa- dziliśmy z własnej inicjatywy takie zaostrzone zasady już na targach „Budma 2020” w stycz- niu. Obowiązywały one także podczas tego- rocznej edycji targów „Meble Polska”. Obec- nie jesteśmy gotowi na organizację targów w nowych warunkach – mówi Józef Szyszka, dyrektor poznańskich targów „Meble Pol- Od 6 czerwca można w Polsce ponownie organizować targi. Czy jednak wystawcy nie będą mieli obaw przed wystawianiem się w mało komfortowych warunkach sanitarnego reżimu? Czy koronawirus nie wystraszy potencjalnych zwiedzających? Jaka będzie „nowa normalność” dla organizatorów targów po odmrażaniu branżowych imprez? Targi te same, Tekst: Marek Hryniewicki ale czy takie same? W tym roku blok targowych imprez: „Meble Polska”„ Arena Design” i „Home Decor” zgromadził blisko 500 wystawców. A jak będzie w przyszłym roku?

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=