Miesięcznik "BIZNES meble.pl" czerwiec-lipiec 2020

biznes meble.pl | czerwiec-lipiec 2020 ska”. –  Jesteśmy przekonani, że kupcy meblo- wi licznie odwiedzą przyszłoroczne targi „Me- ble Polska”, o ile tylko pozwolą na to otwarte granice. Przecież już wcześniej były możliwo- ści techniczne, by oglądać nowe kolekcje mebli online czy prowadzić w ten sposób negocja- cje. Mimo to tysiące handlowców podróżowa- ło co roku, nierzadko pokonując wiele tysię- cy kilometrów, by ocenić nowe propozycje na żywo, porozmawiać z dotychczasowymi kon- trahentami czy poszukać nowych dostawców. Alternatywą dla spotkania na targach był- by wielodniowy rajd po Polsce i odwiedzanie producentów w ich siedzibach. Chyba wszyscy jesteśmy zgodni, że wizyta na targach i spo- tkania tam z firmami przy zachowaniu nie- zbędnego reżimu sanitarnego, niosą za sobą jednak znacznie mniejsze ryzyko. Z uwagi na pandemię organizatorzy – firma Warsaw Home Expo – zdecydowa- li o przesunięciu „Warsaw Home & Con- tract”. Pierwotnie planowane na przełom września i października targi odbędą się nowym terminie – 26-29 listopada. Jak za- pewnia organizator, przesunięcie „Warsaw Home & Contract” wynika przede wszyst- kim z troski o zdrowie uczestników, a nowa data pozwoli lepiej przygotować się do tar- góww specyficznych warunkach wymagają- cych zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa. Pandemia koronawirusa postawiła przed wszystkimi nowe wyzwania. Jednak branża targowa była jedną z tych, która najdotkliwiej odczuła konsekwencje COVID-19, dlatego też nie dziwi mnie mnogość pytań o jej przyszłość. Targi niewątpliwie są siłą napędową gospo- darki, dlatego rząd zdecydował się na zniesie- nie zakazu organizacji targów. Dobrze wiemy, że firmy nie mogą teraz pozwolić sobie na bier- ność.Dlatego podejmowanie realnych działań, takie jak wystawiennictwo na targach, jest tak istotne w dzisiejszych czasach. Może właśnie dlatego widzimy wzmożone zainteresowanie wystawiennictwem, nawet ze strony firm, któ- re wcześniej nie planowały takich aktywności – mówi Kasia Ptak, założycielka i CEO tar- gów „Warsaw Home & Contract” oraz „War- saw Build”. – Myślę, że natura targów się nie zmieni. Oczywiście obecna sytuacja wymusi na organizatorach oraz uczestnikach dosto- sowanie się do obowiązujących standardów bezpieczeństwa. Jednak kwintesencją zawsze będą bezpośrednie spotkania, w tym tkwi siła targów. Rozmawiając z naszymi klientami do- strzegamy, że po takim okresie izolacji ludzie odczuwają dużą potrzebę spotkań bizneso- wych. Mamy też świadomość, że standardy Obecna sytuacja zmieni cały sektor targowy. Możemy spodziewać się, że np. przez ograniczenia w podróżowaniu takie imprezy będą organizowane rzadziej. My od jakiegoś czasu bierzemy udział tylko w największych i najważniejszych wydarzeniach tego typu, jak np. „Interzum”. Obecna sytuacja wywoła mobilizację do szukania innych form kontaktu z klientem, wykorzystując narzędzia internetowe i komunikację zdalną. W naszej branży działania komunikacyjne dostosowujemy do dwóch grup klientów. W sprzedaży hurtowej najważniejsza jest umiejętność budowania relacji poprzez bezpośredni kontakt. Jedną z ważniejszych form bezpośredniego kontaktu są szkolenia organizowane dla właści- cieli hurtowni lub współpracujących z nimi stolarzy. Natomiast w przypadku klientów przemysłowych większego znaczenia nabiera serwis zapewniany przez producenta: magazynowanie, pakowanie i przygotowywanie produktów czy elastyczność wzglę- dem partnera, a także gotowość do pomocy w nieoczekiwanych sytuacjach. Sektor eventów i imprez branżowych w ostatnich tygodniach do- słownie się załamał. Pewne jest też, że nawet jeśli jesienią odbędą się jakieś targi, to wiele przedsiębiorstw zrezygnuje z udziału w nich. Jednych odstraszy ryzyko zakażenia, innych prawdopodob- ne zmniejszenie liczby odwiedzających. Trudno powiedzieć, które z imprez przetrwają ten kryzys, a które nie odbędą się już wcale. Z pewnością epidemia bardzo zweryfikuje ten sektor. Wiemy już też na pewno, że firma Rejs w tegorocznych targach nie będzie uczestniczyła. Planujemy za to udział w przyszłorocznej edycji „Interzum”, na której pokażemy m.in. nowości produktowe, nad którymi obecnie pracujemy. Nie zamierzamy również rezygnować z bezpośredniej komunikacji z naszymi partnerami i dystrybuto- rami. Dodatkowym ułatwieniem w komunikacji z partnerami jest dla marki Rejs nasza sieć punktów handlowych. W hurtowniach zlokalizowanych w różnych częściach kraju, mamy stały kontakt z klientami. Jeśli tylko warunki epidemiczne na to pozwolą będzie- my w nich organizować mniejsze spotkania i eventy. Ich kalendarz będzie jednak zależał od sytuacji w kraju. Globalna sytuacja, związana z rozprzestrzenianiem się COVID- -19, wymusiła na firmie Halupczok odnalezienie się w nowych, bardzo trudnych realiach. Odgórny zakaz przemieszczania się oraz prowadzenia sprzedaży na terenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, ogłoszony w początkowym okresie pande- mii, zmusił Zarząd firmy do czasowego zamknięcia stacjonarnych salonów firmowych, pozbawiając tradycyjnego, stacjonarnego kanału dystrybucji. Skupiliśmy swoje działania na obecności w internecie. W trudnym okresie narodowej kwarantanny firma uruchomiła proces zamawiania mebli online oraz darmową pora- dę projektantów. Po odmrożeniu niektórych gałęzi gospodarki, na powrót otwarte zostały obiekty handlowe, w których zlokalizowa- ne są salony firmowe naszej marki. Obecnie firma powróciła do sprzedaży w trybie stacjonarnym, aczkolwiek zamówienie mebli jest nadal możliwe także online. Od początku pandemii nasza fa- bryka mebli nie zaprzestała produkować. Aktualnie projektujemy i tworzymy nowe kolekcje mebli kuchennych, których premiera planowana jest na jesień tego roku, podczas „Warsaw Home & Contract 2020”. Obserwując trendy zachowań producentów i dystrybutorów mebli widzimy, że skierowały się ku zwiększe- niu obecności w internecie. Prawdopodobnie wiele projektów, dotychczas realizowanych w bezpośrednim kontakcie z klientem, przeniesie się właśnie do rzeczywistości wirtualnej. Pandemia pokazała, że obecność w sieci jest bezpieczna, opiera się bowiem jej efektom, druzgocącym dla stacjonarnego biznesu. Michał Kichler, product marketing manager Häfele Katarzyna Ziułkowska, dyrektor ds. marketingu Rejs Ewelina Dekordy, Marketing Junior Manager Halupczok

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=