Meble Polska 2020 według miesięcznika "BIZNES meble.pl"

30 BIZNES MEBLE.PL | KWIECIEŃ 2020 Targi „Meble Polska 2020” odwiedziły tysiące kupców meblowych z aż 69 krajów. Międzynarodowy charakter wydarzenia mogło przysłonić tylko widmo koronawirusa wywołującego COVID-19, czego efektem była nieco mniejsza frekwencja w drugiej części targów, szczególnie ostatniego dnia. wniepewnych czasach TEKST: ANNA SZYPULSKA, MAREK HRYNIEWICKI, DIANA NACHIŁO FOT. TOMASZ MARKOWSKI T egoroczna edycja to kolejny etap strategii „Go global” realizowanej przez Grupę MTP w ramach tar- gów „Meble Polska”. Nieustannie rozwija- my zasięg geograficzny wydarzenia – mówi Józef Szyszka, dyrektor targów „Meble Pol- ska”. – Co roku rozszerzamy swoje działania na kolejny ważny rynek. W tym roku koncen- trowaliśmy się naAmeryce Północnej.Wefek- cie udało się o 100% zwiększyć liczbę gości targowych ze Stanów Zjednoczonych i Kana- dy. A to dopiero początek naszych szerszych działań za Wielką Wodą. W przyszłości chce- my przyśpieszyć naszą ekspansję promocyjną, bo takie są oczekiwania naszych wystawców, którzy poszukują klientów już praktycznie na wszystkich kontynentach. Jednym z elemen- tów globalnej kampanii promocyjnej była organizacja w tym roku na targach „Meble Polska” dorocznego Walnego Zgromadze- nia członków elitarnego Międzynarodo- wego Stowarzyszenia Wydawnictw Me- blowych (IAFP – International Alliance of Furnishing Publications), zrzeszające- go najlepsze magazyny i portale tej bran- ży z całego świata. Od września ub.r. w tym prestiżowym gronie znalazła się również Polska, reprezentowana przez miesięcznik „BIZNES meble.pl” . Na zaproszenie Gru- py MTP w Poznaniu gościli dziennikarze między innymi z Singapuru, Meksyku, In- dii, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Rumunii, Turcji, Niemiec czy Bułgarii. Trzeba też przyznać organizatorom, że zmiana terminu targów „Meble Polska” zmarcowego na lutowy okazała się strzałem Ekspansja

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=