Miesięcznik "BIZNES meble.pl" styczeń 2021

65 EKOROZWÓJ • TEMAT SPECJALNY biznes.meble.pl | styczeń 2021 go choć wspomniane dwa lata były dla nas okresem niespotykanie dotąd intensywnej pracy, dzięki której Nowy Styl umocnił swoją rynkową pozycję lidera w branży komplek- sowej aranżacji biur oraz miejsc użyteczno- ści publicznej, staraliśmy się ze wszystkich sił, aby ani na moment nie tracić z oczu idei odpowiedzialnego biznesu – skomentował Adam Krzanowski, prezes Nowego Stylu. Odpowiedzialne myślenie Gdy młodym adeptom projektowania mebli zostało rzucone wyzwanie: dokonać upcyklingu materiałów użytych do stwo- rzenia ubiegłorocznej wystawy „Natural Born” i zaprojektować z nich piękne drew- niane stoły, studenci skorzystali z możli- wości oferowanych przez upcykling, jako formy wtórnego przetwarzania materia- łów uznanych za zbędne i stworzyli pro- dukty o wartości większej niż uprzednio wykorzystane surowce. Dokonali tego propagując w ten sposób współczesny, od- powiedzialny sposób myślenia o projekto- waniu, produkcji oraz konsumpcji. Krzesło „Natural Born” stało się dla nas ogromną inspiracją, dlatego spontanicznie wraz z jego autorem oraz AHEC postano- wiliśmy podjąć współpracę nad nowym pro- jektem. Wspólnie uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie zaangażować do tego młodych, zdolnych ludzi, którzy aspirują do uzyskania statusu projektantów form użyt- kowych, w tym także mebli – powiedział dr inż. Adam Majewski, adiunkt Katedry Meblarstwa na Wydziale Leśnym i Tech- nologii Drewna Uniwersytetu Przyrodni- czego w Poznaniu, jeden z liderów projek- tu. – Ponadto upcykling to rodzaj sprzeciwu wobec marnowania materiałów, który wyra- ża się w przywracaniu im funkcjonalności, a czasem w nadaniu nowego kontekstu lub formy. Dlatego postanowiliśmy wykorzystać materiał z wystawy. q ŚLAD WĘGLOWY „NATURAL BORN COLLECTIVE”: Łączny ślad węglowy czterech stołów wynosi 131 kg ekwiwalentu CO 2 , co jest równe prze- jechaniu odcinka 1.100 km zwykłym samochodem osobowym, a także równe emisjom CO 2 generowanym przez przeciętnego Europejczyka w okresie 5,5 dni lub całkowitej emisji 1,6 telefonu iPhone przez cały okres użytkowania. Emisje na poziomie 581 kg ekwiwalentu CO 2 związane z transportem z USA, przetwarzaniem drewna i produkcją stołów w Polsce zostały zniwelowane przez 430 kg ekwiwalentu CO 2 zmagazynowanego w gotowych stołach oraz przez kolejne 20 kg ekwiwalentu CO 2 związane ze spalaniem odpadów poprodukcyjnych. → → W gronie laureatów konkursu „Dobry Wzór 2020” znalazła się kolekcja paneli akustycznych „Eclipse”, proj. Tomasz Augustyniak, prod. Marbet. Jak można było przeczytać w uzasadnieniu: Jury było pod wrażeniem walorów estetycznych i funkcjonalnych paneli „Eclipse”. W dzisiejszych czasach zapewnienie akustyki pracy staje się nieodzownym standardem wyposażenia współczesnych biur. Zwrócono uwagę na oryginalny trójwymiarowy kształt paneli, pozwalający na dowolnie zestawianie w przestrzeni biurowej oraz na zróżnicowaną kolorystykę, dającą nieograniczone warianty zestawiania. Dodatkowy plus za użyty materiał recyklingowy, pochodzący z przetworzonych butelek PET. Fot. Radosław Kaźmierczak. ↑ ↑ „Powierzchnie doskonale naturalne” to hasło Laminam, które symbolizuje nową tożsamość firmy, jej zaangażowanie w ochronę środowiska i dobro pracowników. ↑ ↑ Zatrzymywanie wody stało się konieczne. Czy można zaprojek- tować dom ze wszystkimi jego elementami: ścianami, podłogami, sufitami, przeznaczonymi do magazynowania wody? Na to pyta- nie odpowiada instalacja „Holding water” duetu Niveditaa Gupta i Samira Rathod w ramach projektu „Materiology 2.0.” Fot. Amit Mehra. ↓ ↓ Eksperci Nowego Stylu sporządzili raport zrównoważonego rozwoju „Make your space responsible” za lata 2018-2019. Liczący ponad 130 stron i opracowany przez kilkadziesiąt osób dokument jest kompleksowym źródłem wiedzy o organizacji.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=