Miesięcznik "BIZNES meble.pl" październik 2020

24 branża • wywiad biznes.meble.pl | październik 2020 J ak by Pan zdefiniował wizję firmy, którą realizuje obec- nie Zarząd i określił miejsce, w którym, zgodnie z przyjętą strategią, znajduje się aktualnie VOX? Wizja firmy, czyli kierunek w którym zmierzamy, jest od lat klarowna i bardzo konsekwentnie realizowana. Po pierwsze VOX przechodzi transformację w kierun- ku marki wnętrzarskiej, podczas gdy cała Grupa VOX staje się swoistym domem ma- rek. Dzisiaj operujemy już trzema podsta- wowymi markami w różnych kategoriach produktowych. Myślę, że warto w naszej rozmowie skupić się na marce VOX, po- nieważ to ona jest dla nas fundamentem, który wyznacza kierunek związany z kom- pleksowym wyposażeniem wnętrz. W ra- mach marki VOX niezwykle istotnym ele- mentem całego portfolio produktowego są meble i to od nich marka rozpoczęła swoją obecność na rynku. Od wielu lat pod marką VOX produkujemy i sprzedajemy również elementy wyposażenia wnętrz, takie jak drzwi, podłogi czy ściany dekoracyjne. Da- lej rozszerzamy propozycję wartości marki, w zakresie produktów i usług, które pozwo- lą naszym klientom bardziej komfortowo, kompleksowo i komplementarnie urządzać z nami swoje wnętrza. Czy to spowodowało integrację wszyst- kich tych obszarów i wprowadzenie sprzedaży multikanałowej? W dużej mierze tak i to zarówno na po- ziomie wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Kilka lat temu zdecydowaliśmy z Piotrem Witem Voelkel o integracji trzech spół- ek, które wcześniej pracowały przez 20 lat praktycznie całkowicie niezależnie: Me- ble VOX, Składy VOX oraz Profile VOX. Nie było to łatwe zadanie, gdyż każda z firm wypracowała swoje schematy działania, obszary kompetencji, kanały dystrybucji. Dzisiaj widzimy wiele korzyści jakie przy- nosi integracja na poziomie operacyjnym, ale również wartość dla klientów wyni- kającą z rosnącej kompleksowości ofer- ty. Chcemy, żeby klienci VOX znajdowali u nas inspiracje i konkretne, wnętrzarskie rozwiązania, a nie tylko produkty. Wielo- Marcin Barański, dyrektor generalny, członek Zarządu VOX, o wyzwaniach związanych z personalizacją, sprzedażą multikanałową i o podejmowaniu odważnych decyzji. Każda firma Rozmawiała: Anna Szypulska musi znaleźć swoją drogę

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=