Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2019

14 raport • Ekologia, a eksport do Niemiec biznes meble.pl | listopad 2019 O  tym, że formaldehyd odgry- wa kluczową rolę w natural- nych procesach zachodzących w środowisku, występuje w organi- zmach ludzkich, zwierzęcych i roślin- nych, przypomina Przemysław Kar- lik, prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Myśli Ekologicz- nej. Wszystkie prawi- dłowo funkcjonujące komórki produ- kują i wykorzystują formaldehyd do swych funkcji życiowych. Człowiek po- trzebuje formaldehydu do budowy bia- łek, natomiast przemysł wykorzystuje go w ponad 80 dziedzinach, począw- szy od przemysłu farmaceutycznego, poprzez przemysł spożywczy, kosme- tyczny, drzewny (zwłaszcza branża me- blarska), a skończywszy na przemy- śle chemicznym. Formaldehyd, czy tego chcemy czy nie, jest nieodłącznym „towa- rzyszem” naszego życia. Jego powszechne występowanie i zastosowanie nie ozna- cza jednak, że jest on substancją całkowi- cie bezpieczną – zaznaczył Przemysław Karlik. – Bezpieczeństwo każdej substan- cji jest na ogół kwestią dawki, bo to wła- Wejście w życie nowych, zaostrzonych norm dotyczących dopuszczalnej emisji formaldehydu z materiałów drewnopochodnych i mebli sprzedawanych na rynku niemieckim, budzi poważne obawy polskich eksporterów. Początek nowego roku będzie sprawdzianem, czy jesteśmy przygotowani do spełnienia bardziej restrykcyjnego prawa, które, jak przypuszczają eksperci, niebawem będzie też obowiązywało w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Niższy tylko formaldehyd, nie eksport Tekst: Diana Nachiło Tak, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na nowe standardy, które będą obowiązywać tylko na rynku niemieckim i wejdą w życie 01 stycznia 2020 roku. We wszystkich innych krajach istniejąca sytuacja prawna pozostaje niezmieniona. Stworzy to nowe warunki dlamateriałówdrewnopochodnych wprowadzanych na rynekwNiemczech. Jeśli chodzi o nasze podejście do spełniania nowych standardów, poinformowaliśmy już odpowiednio naszych klientów. Manfred Riepertinger, Egger Leitender Produktmanager. Fot. materiały prasowe Egger

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=