Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2020

25 wiadomości • branża 40. edycja Targów „LubDom” za nami Nowoczesne technologie smart home, bogata oferta kominków i systemów grzewczych, domy drewniane, schody, drzwi, okna, przydomowe oczyszczalnie, rośliny ogrodowe, II Lubelski Kongres Designu i Architektury z Tomaszem Pągowskim, prelekcje i wystawy. Tak właśnie prezentowała się 40. edycja Targów „LubDom”, która w dniach 2-4 października 2020 r. odbyła się w Lublinie. Podczas trzech dni w hali Targów Lublin zapre- zentowało się blisko 100 wystawców zajmujących się szeroko rozumianym budownictwem, aranżacjami, ogrodnictwem, a także projektanci wnętrz i architekci. Dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających tar- gi cieszyły się firmy dostarczające usługi smart home. Producenci technologii nie tylko prezentowali możli- wości, jakie daje dom inteligentny, ale także pokazali w jaki sposób za jego pomocą można optymalizować koszty eksploatacji domu, oszczędzić na energii elek- trycznej czy ogrzewaniu. Pasjonaci designu spotkali się na II Lubelskim Kongresie Designu i Architektury. Gość Specjalny Kon- gresu, Tomasz Pągowski, opowiedział o eko-świado- mości w trendach wnętrzarskich, w oparciu o nurty less waste oraz zero waste. Dużo miejsca poświe- cił także obecnej sytuacji i jej wpływie na świadome planowanie przestrzeni domowej, która niejednokrot- nie w ostatnich miesiącach stała się także home of- Budowa Salonu Agata w Toruniu rozpoczęła się w październiku 2019 r. Na przestrzeni ponad 12 tys. m 2 znajduje się blisko 100 inspiracyjnych boksów aranżacyjnych z przykładowymi kolek- cjami mebli i dodatków. Do obiektu należy par- king o powierzchni blisko 4,7 tys. m 2 , na którym znajduje się 368 miejsc postojowych dla klientów. W salonie zatrudnienie znalazło blisko 100 osób. Otwarcie kolejnego Salonu Agata to jedna z ważniejszych inwestycji naszej firmy w bie- żącym roku. Nowy obiekt w Toruniu to nasz 30. sklep w Polsce. Zainteresowanie mieszkańców Torunia i okolic podczas pierwszego weekendu działalności salonu jest potwierdzeniem, że je- steśmy marką godną zaufania, a produkty, które znajdują się w ofercie, dostosowane są do róż- nych potrzeb i gustów. Uważamy, że wybór miej- sca był dobrą decyzją zarówno dla marki Agata, jak i dla mieszkańców – wpłynął także pozytyw- nie na lokalny rynek pracy – zaznacza Przemy- sław Gurban, dyrektor operacyjny Agata. q biznes.meble.pl | listopad 2020 Salon w Toruniu to 30. placówka sieci Agata w Polsce. Marian Operacz był absolwentem Akademii Eko- nomicznej w Poznaniu. Jego kariera zawodowa roz- poczęła się w najstarszym poznańskim domu towa- rowym – Okrąglaku. Następnie pracował przy bu- dowie elektrowni Pątnów w Koninie, kierował także ośrodkiem szkoleniowo-wypoczynkowym tej elek- trowni. Nowym doświadczeniem i jednocześnie wy- zwaniem była funkcja zastępcy dyrektora ds. pro- dukcji i obrotu towarowego w Stomilu w Środzie Wielkopolskiej. W 1983 r. wygrał otwarty konkurs na stanowisko dyrektora, wtedy jeszcze państwowego przedsiębior- stwa Domar z siedzibą w Poznaniu. Był inicjatorem i realizatorem procesu jego prywatyzacji. Dzięki zaan- gażowaniu i determinacji oraz jasnej koncepcji przy- szłości firmy i pozyskaniu akceptacji pracowników dla nowatorskich działań, a także dzięki osobistemu au- torytetowi i zaufaniu pracowników doprowadził do po- wstania 2 stycznia 1991 r. spółki pracowniczej Domar, obejmując w niej z woli akcjonariuszy – pracowników stanowisko dyrektora. Poznański Domar był w skali kraju pierwszą firmą handlową, która pomyślnie prze- szła proces prywatyzacji, skutecznie „przecierając trudny szlak” w załatwianiu licznych spraw formal- nych w urzędach i ministerstwach, a także przez la- ta funkcjonowania – współtworząc model spółki pra- cowniczej. Prezesem spółki Domar był przez niemal- że 30 lat. q p a t r o n a t Odszedł Marian Operacz 10 października po długiej chorobie zmarł Marian Operacz, wieloletni prezes spółki Domar w Poznaniu. fice. Profesjonaliści wzięli także udział w debacie „Po co nam design?”, podczas której rozmawiali o roli za- projektowanego wnętrza oraz corocznych zmianach trendów. Drugi dzień kongresu należał do architek- tów, który dyskutowali o architekturze współczesnych obiektów użyteczności publicznej i jej roli w kształto- waniu przestrzeni życia społecznego. Razem z Targami „LubDom” odbyła się 9. edycja Targów Obróbki Drewna i Metalu „LubDrew & Metall”. Była to idealna okazja do zapoznania się z maszyna- mi do obróbki drewna i metalu, narzędziami ręcznymi oraz elektronarzędziami oraz możliwość sprawdzenia ich podczas pracy. Tegoroczną edycję targów odwiedziło blisko 3 tys. osób. Kolejna edycja targów jest zaplanowana w ter- minie 19-21 marca 2021r. q Ruszył kolejny salon Agaty 8 października sieć sklepów Agata otworzyła nowy salon w Toruniu. To druga, po Włocławku, inwestycja firmy w województwie kujawsko-pomorskim. Stoisko firmy Nestro podczas targów „LubDrew & Metall”.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=