Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2020

26 branża • opinie biznes.meble.pl | listopad 2020 Jak co roku w sierpniu i wrześniu redakcja miesięcznika „BIZNES.meble.pl ” przeprowadziła badania czytelnictwa. O tym, co o nas myślą nasi czytelnicy, a w badaniach wzięło udział 1.501 osoby, piszemy poniżej. Czytelnicy o nas Opr. Marek Hryniewicki producenci i importerzy mebli sieci, sklepy i salony meblowe projektanci, architekci i dekoratorzy wnętrz producenci i importerzy komponentów, akcesoriów, oprogramowania do produkcji mebli stolarze, studia meblowe inne edukacja i organizacje producenci i importerzy maszyn do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych hurtownie materiałów, akcesoriów meblowych i elektronarzędzi, sklepy specjalistyczne producenci i importerzy narzędzi i elektronarzędzi do produkcji mebli 39,22% 14,51% 12,82% 9,69% 9,33% 5,16% 4,17% 2,04% 1,71% 1,35% Czytelnicy „BIZNES.Meble.pl” wg rodzaju działalności Czytelnicy „BIZNES Meble.pl” wg zajmowanych stanowisk właściciel/ prezes / 47,01% kierownik/ manager / 19,65% dyrektor / 10,27% inny specjalista / 10,26% specjalista ds. sprzedaży / 5,13% inne / 4,25% specjalista ds. produkcji / 3,44% % Ocena poziomu graficznego % wysoki / 67,26% najwyższy na rynku / 17,28% przeciętny / 10,32% nie mam zdania / 4,29% niski / 0,85% Przydatność w codziennej pracy % przydatny / 62,98% bardzo przydatny / 17,87% mało przydatny / 13,79% nie mam zdania / 5,36% Ocena poziomu merytorycznego % wysoki / 64,69% najwyższy na rynku / 25,00% nie mam zdania / 6,87% przeciętny / 3,44% W śród uczestników ankiety 39,22% stanowili producen- ci i importerzy mebli, 14,51% – przedstawiciele sieci oraz sklepów i salonów meblowych, 12,82% – projek- tanci, architekci i dekoratorzy wnętrz, 9,69%– producenci i importerzy kompo- nentów, akcesoriów, oprogramowania do produkcji mebli, 9,33%– stolarze i studia meblowe, 4,17% – przedstawiciele edu- kacji i organizacji branżowych, 2,04% – producenci i importerzy maszyn do obróbki drewna i materiałów drewnopo- chodnych, 1,71% – przedstawiciele hur- towni materiałów, akcesoriów meblo- wych i elektronarzędzi, a także sklepów specjalistycznych, a 1,35% – producenci i importerzy narzędzi i elektronarzędzi do produkcji mebli. Wśród naszych czytelników dominu- ją właściciele i prezesi firm, których jest 47,01%. W dalszej kolejności są to: kierow- nicy i menedżerowie (19,65%), dyrektorzy (10,27%), inni specjaliści (10,26%), specjali- ści ds. sprzedaży (5,13%), specjaliści ds. pro- dukcji (3,44%). Niemalże połowa czytelników miesięcz- nika „BIZNES meble.pl ” (42,74%) reprezen- tuje firmy zatrudniające do 10 osób. Z kolei 24,72% reprezentuje firmy zatrudniające od 10 do 49 osób, 23,93% – firmy o zatrudnie- niu 50-249 osób, a 8,61% –  firmy duże (po- wyżej 250 osób). Najwięcej ankietowanych pochodzi z województw: wielkopolskiego (15,13%) i mazowieckiego (13,79%). Staty- styczny egzemplarz naszego miesięcznika czytają średnio prawie 4 osoby. Najchętniej czytane są publikacje z działu Raport (53,45% wskazań, przy czym można było wskazać więcej niż jeden dział), Design (49,54%), analizy z działu Branża (48,28%),Wiadomości (39,66%), re- lacje z targów (33,62%), wywiady (27,59%) oraz felietony (14,71%). Jesteśmy cenieni przede wszystkim za aktualność (33,31% wskazań, przy czym można było wskazać więcej niż jeden powód), profesjonalizm (28,45%), opiniotwórczość (14,62%) i rze- telność (12,07%). Aż 64,69% ankietowanych określiło po- ziom merytoryczny naszego miesięcznika jako wysoki, a 25%– jako najwyższy na ryn- ku. Równie pozytywna była ocena poziomu graficznego i edytorskiego: 67,26% respon- dentów uznało, że prezentujemy wysoki po- ziom, a 17,28%– najwyższy na rynku. Dla 62,98% ankietowanych miesięcz- nik „BIZNES meble.pl ” jest przydatny w co- dziennej pracy (17,87% ankietowanych stwierdziło, że bardzo przydatny). Zdaniem 75% ankietowanych nasz miesięcznik jest najlepszym czasopismem branży meblar- skiej w Polsce (przeciwnego zdania było 0,86% ankietowanych). q

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=