Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2020

27 advertorial • branża P awilon powstał w ramach projek- tu European Smart Design from Poland – wspólnej inicjatywy Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Produ- centówMebli oraz Polskiej Fundacji Naro- dowej. Otworzyło to nowe, ogromne moż- liwości dla Polski – drugiego eksportera mebli na świecie, który rozpoczął podbój rynku amerykańskiego. Październikowe targi High Point stano- wiły pierwsze wydarzenie meblarskie tej skali, które z powodzeniem zorganizowano w okresie pandemii koronawirusa. Udało się to dzięki wydłużeniu imprezy do 9 dni, co pozwoliło zmniejszyć natężenie ruchu i roz- łożyć w czasie liczbę odwiedzających. Niety- powe okoliczności przełożyły się również na to, że w targach – zarówno po stronie wy- stawców, jak i gości – wzięły udział firmy i osoby szczególnie zdeterminowane, by za- oferować bądź znaleźć nowe meble. Ogromny wysiłek po stronie organiza- torów polskiego stoiska zdecydowanie się opłacił. Narodowy showroom był jednym z niewielu debiutantów na targach, a wobec braku części ważnych graczy z innych kra- jów (m.in. Niemiec czy Włoch) Polska dała się zauważyć jako główny eksporter me- bli z Europy. To również o tyle ważne, że za oceanem znacznie ogranicza się współpracę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a China- mi, a poszukuje nowych rynkówmeblowych. Polskiemeblemają więc ogromną szansę, by stać się alternatywą dla tych azjatyckich. Targom i narodowemu stoisku towarzy- szyła największa w historii międzynarodo- wa promocja polskiego meblarstwa. Show- room był chętnie odwiedzany zarówno przez hurtowników, zainteresowanych du- żymi zamówieniami, jak i dystrybutorów re- prezentujących wyższy segment z meblami customizowanymi. Goście na stoisku zwra- cali również uwagę na nowoczesne wzor- nictwo i wysoką jakość wykończenia mebli – nieosiągalną w USA. Doceniano różno- rodność oferty, a także mnogość wariantów, jeśli chodzi o meble tapicerowane. Polski showroom stanowił więc też powiew świe- żości za oceanem. Co ważne, potencjał han- dlowy odwiedzających narodowe stoisko szacuje się na 10 mld dolarów. Otwiera to zatem ogromne możliwości dla polskich firmmeblarskich. q Polskie meble na podbój USA W dniach 13-21 października 2020 r. odbyły się największe targi meblowe w USA – w High Point w Karolinie Północnej. To szczególnie ważna edycja dla polskiego przemysłu meblarskiego, ponieważ po raz pierwszy na odwiedzających czekał narodowy showroom z ofertą 7 polskich marek: Benix, Black Red White, Gala Collezione, Raw, Szynaka Meble, Vzór oraz Zieta Studio. biznes.meble.pl | listopad 2020 High Point Market | 13-21.10.2020 | budynek 220 Elm | showroom 204 #Elm220Showroom204

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=