Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2020

57 advertorial • design K olekcja Decor Selection 2020 to pakiet składający się z dekorów, wśród których są nowe rozwiąza- nia i bestsellery, które powstawały na fun- damencie konceptu trendowego „Urban Styles” – w formie pakietu online. Selek- cja została dokonana przez projektantów Schattdecor w nawiązaniu do hasła: „Od- naleźć się w nowej normalności”. First place Living W czasach kryzysu ograniczono kon- sumpcję, a tym samym skupiono się na rzeczach niezbędnych. W koncepcjach mieszkaniowych, których celem jest wyko- rzystanie małej przestrzeni, potrzebne są rozwiązania gwarantujące z jednej strony pragmatyczny minimalizm, a z drugiej speł- nianie indywidualnych potrzeb. Kluczowe jest zapewnienie maksymalnej użyteczno- ści i swobody aranżacji. We wnętrzach mieszkalnych szukamy komfortu, spokoju i przytulności. Zapew- nia to kontakt ze strukturami drewna i ka- mienia, jak to ma miejsce w przypadku ta- kich dekorów jak Dąb Catania czy Kalahari. Naturalna kolorystyka mebli i podłóg pod- kreśla atmosferę bezpieczeństwa. Zapra- szamy naturę do mieszkania i czerpiemy z niej witalność oraz siłę. Second placeWorking W dużych miastach, gdzie mieszkania i biura są ograniczone przestrzennie i bar- dzo kosztowne, nowe koncepcje, takie jak Coworking, będą coraz bardziej pożądane. Choć wymagają dostosowania do bieżą- cych wymogów, oferują doskonałą moż- liwość osobistego kontaktu z klientami, współpracownikami oraz dają sposobność do przeprowadzania większych spotkań z wykorzystaniem prezentacji. W tym kontekście ważne jest, aby stworzyć kre- atywną przestrzeń, która może być wyko- rzystywana w sposób elastyczny, stwarza szerokie możliwości techniczne, jest no- Decor Selection 2020 by Schattdecor Nowe uwarunkowania oraz wymagania rynkowe stały się bodźcem do działania, do kształtowania naszej przyszłości. Pojawiła się potrzeba zaproponowania alternatywy dla dotychczasowych rozwiązań i nowych koncepcji wzorniczych. biznes.meble.pl | listopad 2020 wocześnie urządzona, wygodna i wszech- stronna. Zastosowanie ścianek działowych i in- nych modułowych rozwiązań gwarantuje z jednej strony swobodne przeprowadzanie prywatnych rozmów, a z drugiej niezbędne warunki do komunikacji w ramach więk- szych grup. Na ich powierzchniach możemy zastosować dekor Golden Veins. Third place Public Obecna sytuacja rzuciła wszystkim nie- małe wyzwanie. W niektórych częściach świata życie publiczne utknęło w martwym punkcie. Zatęskniono za bliskością z drugim człowiekiem i wspólnym spędzaniem wol- nego czasu. Pojawiła się potrzeba zapropo- nowania alternatywy dla dotychczasowych rozwiązań,które tworzą przestrzeń spotkań. Zmiany zachodzą nie tylko w kontekście wakacji, gdzie coraz większą popularnością cieszy się np. podróżowanie kamperem, ale też w przypadku miejsc publicznych, w któ- rych spędzamy czas wolny. W przestrze- niach bardzo uczęszczanych, takich jak cen- tra handlowe, bary, restauracje oraz hotele, muszą zostać spełnione specjalne wymogi. W tych miejscach dekory tekstylne i drew- nopodobne staną się ciekawą alternatywą dla tkanin. W nowoczesnych barach i re- stauracjach poszukiwane będą nowe roz- wiązania wyspowe. Intrygujące formy, wsparte naturalnością i nowoczesnością jak to ma miejsce w przypadku dekoru Newport Maple, są ciekawe wizualnie i tworzą prze- strzeń, która przyciąga uwagę. q Schattdecor sp. z o.o. | ul. Sowia 10 | 62-080 Tarnowo Podgórne | tel. +48 61 816 66 00 Zakład w Głuchołazach | ul. Gen. Andersa 1 | 48-340 Głuchołazy | tel. + 48 77 408 55 00 www.schattdecor.pl | Instagram@schattdecorgroup Wnętrze  mieszkalne  First  Place Living z dekorami Dąb Catania oraz Golden Veins. Przestrzeń  publiczna Third Place Public z dekorem Newport Maple.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=