Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2020

6 BIZNES.meble.pl | listopad 2020 felieton • wiktorski o gospodarce 13 października 2020 r. podczas High Point Fall Market gru- pa siedmiu polskich firm za- debiutowała na rynku amerykańskim z 300-metrową ekspozycją w stałym salo- nie mieszczącym się przy ulicy 220 South Elm Street. Wielu nie wierzyło że to się uda, a powo- dów do wątpienia było wiele. Po pierwsze zebrać razem dużych konkurentów na jed- nej powierzchni jeszcze się nikomu nie uda- ło. Po drugie znalezienie finasowania dla projektu i rekrutacja wielokrotnie napoty- kały trudności. Po trzecie koronawirus pra- wie zniweczył nasze wysiłki. Ale nie! Wspól- nie z Michałem Strzeleckim i partnerami projektu przedzieraliśmy się przez kolejne zasieki i krok po kroku wytyczaliśmy szlak do USA dla polskich firm meblarskich. Na etapie planowania wystawy w USA z pewnością nie uwzględniliśmy wpływu pandemii na projekt. Całe szczęście zosta- ły uwzględnione „ryzyka nienazwane”. Jesz- cze 10 marca 2020 r., kiedy to wysyłaliśmy kontener z meblami na targi, sytuacja epidemiczna poza te- renem Włoch i Chin wydawała się być pod kontrolą. Niestety, już tydzień później wszystko się zmieniło. W kraju wprowadzo- no zalecenia pozostania w domach, zablokowano handel, za- mknięto granice, odwołano loty. Po drugiej stronie Atlantyku sytuacja wydawała się jeszcze trudniejsza. Poradziliśmy sobie jednak nawet w sytuacji trwającej pandemii. Na miejscu mie- liśmy przestrzeń wynajętą na trzy edycje targów, więc meble miały gdzie dojechać. Nie obyło się bez zaangażowania amery- kańskich prawników, aby w zamian za odwołaną wiosenną edy- cję targów wynajem powierzchni przesunąć do przodu. Słowa uznania należą się Polskiej Fundacji Narodowej za partnerskie podejście do współpracy z Izbą i aneksowanie terminów reali- zacji projektu. Bez wsparcia Fundacji prawdopodobnie nie uda- łoby się zgromadzić obecnej grupy uczestników i zorganizować stoiska. Dodatkowo w trakcie obowiązujących restrykcji z uwa- gi na pandemię COVID-19 musieliśmy podjąć kroki dyploma- tyczne, aby uzyskać zgodę na wjazd do USA. W tym przypadku zdołaliśmy uzyskać wsparcie amerykańskie- go senatora Thoma Tilisa oraz polskiego Ministerstwa Rozwoju, dzięki czemu mo- gliśmy skorzystać z procedury „ważnego in- teresu gospodarczego” Stanów Zjednoczo- nych. Polski pawilon w High Point ulokowany jest w budynku ELM 220 w sąsiedztwie wie- lu europejskich marek oferujących współcze- sne wzornictwo. Hasłem przewodnim wy- stawy jest „European Smart Desigh From Poland”. Pod ten wspólny szyld wpisali się: Szynaka Meble, Black Red White, Gala Col- lezione, Benix oraz Vzór, Zięta Studio, RAW. Stoisko swym wystrojem akcentuje długolet- nie tradycje polskiego rzemiosła meblarskie- go, poszanowanie środowiska naturalnego oraz kompetencje produkcyjne i wzornicze polskich małych i dużych firm. Na przestrze- ni około 300 m 2 udało na się stworzyć wysta- wę polskiego designu obok wystawy polskie- go potencjału eksportowego. Z uwagi na COVID-19 oficjalne przecięcie wstęgi odbędzie się po zniesieniu restrykcji, ale już podczas pre-marketu w dniach 14-15 września gości- liśmy na stoisku pierwszych przedstawicieli amerykańskiego handlu. High Point to impreza skierowana do grona amerykań- skich dystrybutorów mebli mieszkaniowych oraz projektantów wnętrz. Potencjał sprzedażowy gości, z którymi miałem okazję rozmawiać podczas targów marketu szacuje się na kilka-kilka- naście miliardów dolarów. Partnerzy są wymagający i mają ja- sno określone oczekiwania. Na koniec chciałbym podziękować partnerom tego przed- sięwzięcia, bez których by się ono nie udało. Organizatorem projektu jest Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli. Obsługę medialną projektu prowadzi agencja Profundo, a stoisko wykonała firma VMG. Projekt jest współfinansowa- ny przez Polską Fundację Narodową. Natomiast pomysłodaw- cą i koordynatorem merytorycznym jest moja skromna osoba. Wszystkich, których interesuje temat rynku USA zapraszam do osobistego kontaktu ze mną – właśnie zaczynamy komple- tować nową ekipę na High Point 2021! q High Point – Mamy To! Po blisko dwóch latach od zgłoszenia pomysłu przez uczestników Akceleratora Eksportu PFR wspólne stoisko polskich firm meblarskich w USA stało się faktem! dr inż. Tomasz Wiktorski Autor jest ekspertem i konsultantem, właścicielem B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=