Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2020

8 BIZNES.meble.pl | listopad 2020 W  większości przypadków – są to skróty myślowe, które po pewnym czasie zaczynają żyć własnym ży- ciem, całkiem odmiennie od pierwotnego założenia. Za przykład niech nam posłuży np. mebel stworzony z jakiegoś produktu, który lata temu był bardzo popularny, ale do tego mocno wadliwy i nieodporny na upływ czasu – wystarczy, że sparzyło się na nim kilka osób i opinia poszła w świat. Nie ma znaczenia, że przez kilkadziesiąt lat jego skład, sposób wykorzystania się zmienił – każdy, kto usłyszał lub przeczy- tał opinię w internecie – nie kupi tego me- bla, właśnie ze względu na wykorzystane tworzywo. Jak walczyć z tym zjawiskiem? Metod jest kilka. Sama je stosuję, chcąc zmienić obraz współczesnej windykacji, postrze- ganie dłużników czy wierzycieli. Gdybym Państwa poprosiła o przedstawienie mi opinii, jakie macie lub jakie słyszeliście o odzyskiwaniu długów – powstałby spory katalog skarg i zażaleń, począwszy od tego, że każdy dłużnik to złodziej i oszust, przez nadużycia ze strony windykatorów i ko- morników, po brak serca i zasad moralnych i etycznych windykatorów, którzy żerują na biednych firmach i ludziach. I to nie jest tak, że wszystko, co Państwo przyto- czycie na ten temat będzie nieprawdą – bo jak wszędzie, tak- że i w windykacji zdarzają się nadużycia, działania nieetycz- ne, wyłudzenia. Jedną z metod na walkę ze stereotypami jest przekona- nie rozmówcy, by nie generalizował. To pierwszy krok, wcale nie najłatwiejszy. Łatwo jest nam szczegół przenosić na ogół. Robimy tak codzien- nie, często nie zdając sobie z tego sprawy. Dzięki temu świat wydaje się nam prostszy, bardziej uporządkowany, bardziej logiczny. A to, że wcale nie musi tak być, jak myślimy jest sprawą drugorzędną. Z generalizowa- niem mocno łączy się operowanie stereo- typami. Jedno i drugie straci na znaczeniu, jeśli tylko będziemy chcieli spojrzeć na dany temat z pewnego dystansu i zauważy- my, że po drugiej stronie są ludzie. Także w branży meblarskiej. Wiele firm nie widzi swoich klientów – widzą cyfry w odpowiednich kolumnach w excelu czy bilansie zysków i strat. Często zapominamy, że za tymi liczbami stoją lu- dzie – nasi klienci, pracownicy, kontrahen- ci, dostawcy. Każda z tych grup odpowiada za pewną część naszych dochodów, nawet ułamkową. W obecnej sytuacji gospodarczo-spo- łecznej – jak nigdy wcześniej – ta ułamko- wa część zyskuje jeszcze bardziej na zna- czeniu. Mało kto może sobie pozwolić na eksperymenty i zrezygnować z nawet naj- mniejszych zysków. Otwórzmy zatem oczy i dostrzeżmy człowieka z krwi i kości, który stoi za tymi liczbami. Człowie- ka, który w moim przypadku nie jest złodziejem i oszustem, a dłużnikiem. Człowieka, który nie jest tylko uwzględnio- ny w rubryce „Sprzedaż”, „Dostawca”, „Koszty pracownicze”, ale jest Kowalskim, który kupuje meble do swojego mieszka- nia, Nowakiem, który produkuje dla nas okucia meblowe, Wi- śniewskim, który sprzedaje nasze meble. q Zobaczyć człowieka zamiast cyfr Jako negocjator windykacyjny, bardzo często prostuję liczne fake newsy, stereotypy – zarówno o dłużnikach, o wierzycielach czy o samej windykacji. I nie uważam, że to domena tylko mojej branży – zapewne Państwo sami spotykacie się z wieloma mitami o polskiej branży meblarskiej, o jej produktach, towarach, wykorzystywanych surowcach. felieton • gąsiorowska o finansach Anna Gąsiorowska Autorka jest właścicielką firmy Negocjator Anna Gąsiorowska oraz trenerem windykacyjnym.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=