Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2020

80 temat wydania • specjalne przeznaczenie biznes.meble.pl | listopad 2020 D r Beata Fabisiak, koordynator- ka projektu BaltSe@nioR 2.0 z Katedry Meblarstwa Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przy- rodniczego w Poznaniu, opisując tren- dy demograficzne – proces starzenia się społeczeństwa nie tylko polskiego, ale i innych państw Unii Europejskiej, na łamach jubileuszowego wydania na- szego miesięcznika powiedziała m.in .: Pamiętać należy, iż meble projektowa- ne dla seniorów powinny być tworzone zgodnie z zasadami projektowania inklu- zywnego, a więc powinny być funkcjonal- ne i bezpieczne dla jak największej grupy użytkowników. Dla przedsiębiorstw, któ- re uwzględnią ten trend w przygotowywa- niu nowych produktów oznacza to jesz- cze większą grupę potencjalnych klientów. Wobec obserwowanych zmian demogra- ficznych ewoluować musi również prze- strzeń publiczna, np. teatry, biblioteki, hotele, restauracje, parki czy domy senio- rów. Otwiera to przed producentami me- bli nowe możliwości. Bycie przygotowanym na te zmiany jest więc kluczowe zarówno dla prywatnych, jak i publicznych podmio- tów. Zauważenie konsumenta – seniora, tak w przestrzeni gospodarstwa domowe- go, jak i w przestrzeni publicznej będzie stanowiło jeden z ważniejszych elementów budowy strategii rozwoju na przyszłość . O ofertę dedykowaną seniorom zapyta- liśmy producentów mebli i akcesoriów. Natalia Nowak, ekspert ds. aranża- cji wnętrz Salonów Agata zaznaczyła, że Tekst: Diana Nachiło ↑ ↑ Szuflada „Matrix P” od Häfele to najefektywniejsze rozwiązanie dla kuchni. Jest bardzo wygodna dla osób starszych, choć jej zalety doceni tak naprawdę każdy użytkownik. Przede wszystkim, po odpowiednio dalekim wysunięciu, widoczna i dostępna jest od razu cała jej zawartość. W odróżnieniu od typowej otwieranej szafki, nic się nie „gubi”, nawet kiedy zastawimy ją przedmiotami dostawianymi na bieżąco. Jeżeli najczęściej używane przedmioty umiesimy w górnych szufladach, znacząco ograniczymy potrzebę schylania się. Häfele oferuje szeroką gamę rozwiązań tego typu. Szuflady „Matrix P” są dostępne w kilku wariantach wymiarowych i kolorystycznych. Mają wbudowany hamulec, co w szczególności docenią starsi użytkownicy. 35, 50 lub 70 kilogramów udźwigu pozwala także na bezpieczne przechowywanie dużej liczby nawet cięższych przedmiotów. Rynek myśli o potrzebach seniorów, o czym świadczą pomysły na wnętrza, meble i niezbędne do ich produkcji akcesoria. Dobre życie

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=