BIZNES meble.pl 12/2013 - page 0

Z’OTA 200 :
ZESTAWIENIE NAJWI}KSZYCH SALONÓW MEBLI I O¥WIETLENIA W POLSCE
nr
12/2013
(38)
G R U D Z I E ”
ISSN 2082-6338
cena:
16,90
(w tym 8% VAT)
m i e s i Ú c z n i k b r a n ĝ o w y g r u p y m e b l e . p l
PRODUKT:
MEBLE BIUROWE
WYWIAD:
EVELYN HIGLER
RAPORT:
PODSUMOWANIE
2013 R.
KALENDARIUM
TARGOWE NA 2014 R.
RELACJA
Z TARGÓW SICAM
PROF. BOGUMI’A JUNG:
PROJEKTANT
–bZAWÓD DLA
OPTYMISTÓW
TECHNOLOGIE:
PRODUKCJA SZAF
Z DRZWIAMI
PRZESUWNYMI
Augustyniak
Krzysztof
’ÓD½
DESIGN
FESTIVAL
JeĂli tworzymy jakiĂ okreĂlony wyrób wspólnie
zbfabrykÈ mebli, to sprzedajemy go wyïÈcznie
do tej fabryki, to jest gentlemen’s agreement
–bpodstawa dobrej wspóïpracy ibdobrego
funkcjonowania branĝy meblarskiej.
0 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,...110
Powered by FlippingBook