Miesięcznik "BIZNES meble.pl" grudzień 2019

8 biznes meble.pl | grudzień 2019 dr inż. Tomasz Wiktorski Autor jest ekspertem i konsultantem, właścicielem B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chciałbym Państwu razem z życzeniami przesłać prezent – najnowszy raport na temat strategii i potrzeb w zakresie HR pt. „Pracownik na wagę złota”. Pracownicy piszą list do Świętego Mikołaja felieton • wiktorski o gospodarce Z Witkiem Zalechem spotkałem się w 2012 r. na szkoleniu z kompetencji sprze- dażowych i komunikacyjnych. Było to dla mnie niezwykle odkrywcze do- świadczenie, a materiał z każdego z 10 dni szkoleniowych omawiałem z nie- ukrywanym entuzjazmem z pracownikami. Wszystko po to, aby efektywniej i szybciej zamykać transakcje. Mieliśmy okazję pracować później przy projekcie szkoleniowym dla grupy firm z Dobrodzienia w czasach, kiedy pracowałem w Grupie Kler. W tym roku odnowiliśmy współpracę, a rozpoczęliśmy od projektu badawczego, który diagnozuje sytuację w zakresie rynku szkoleniowego, ale również szerzej opisuje stra- tegie firm meblarskich w dobie rynku pracowników. Zapytaliśmy więc o zdanie pracow- ników, zarówno z kadry menedżerskiej, jak i kadry wykonawczej o ich potrzeby i działa- nia realizowane przez firmy. W ten sposób powstał swoisty „list do świętego Mikołaja”, w którym pracownicy dzielą się swoimi opiniami na temat potrzeb i warunków w pracy. Żeby nie zdradzać za dużo, skupmy się przez chwilę na kilku zagadnieniach. Samo słowo „szkolenie” nie kojarzy się w firmach dobrze z uwagi na zbyt wiele szkoleń, które nie przyniosły efektu i zbyt wiele firm, które po prostu psują rynek. Smutne to zważyw- szy na tempo zmian na rynku i konieczność dostosowania się firm do nowych realiów. Ale przejdźmy do istotniejszych spraw. Po pierwsze wszyscy zgadzają się co do faktu, że o pracownika należy dbać, ponieważ ogranicza to rotację i jest elementem budują- cym efektywność zespołów. Po drugie rośnie znaczenie innych czynników niż samo wy- nagrodzenie w pozyskaniu i utrzymaniu pracownika, a atmosfera w miejscu pracy jest czasem ważniejsza niż pieniądze. Po trzecie i chyba najważniejsze aż 70% responden- tów wskazało na „potrzebę doskonalenia kompetencji miękkich kadry zarządzającej”! Te trzy aspekty mówią o ogromnej zmianie jaka zaszła na rynku. Pracowników braku- je i będzie ich brakowało coraz bardziej. Kluczowym zadaniem dla osób zarządzających stanie się osiąganie lepszych wyników z tym samym lub malejącym zespołem. Mam też pełną świadomość, że nie wszędzie komputer lub szybsza obrabiarka rozwiążą problem. Możecie więc Państwo zwrócić uwagę na dwa aspekty: kompetencje kadry zarządza- jącej w zakresie motywowania i komunikacji z pracownikami, rola szkoleń jako poza- płacowego sposobu na budowę efektywnego zespołu. W wyniku projektu wyłonił się wyraźny obraz rynkowej potrzeby. Efekt jest taki, że zarząd lepiej dogaduje się z pracow- nikami, a pracownicy po szkoleniach czują się bardziej związani z firmą. Do tego znając zasady i oczekiwania sprawniej realizują przydzielone zadania. Ważne, aby szkolenie nie było oderwanym epizodem, a indywidualnie dobranym na- rzędziem w realizowanym procesie. Od uczestnictwa w szkoleniach i poprawy wyników można uzależnić awans, a z drugiej strony uczestnictwo w szkoleniu można uzależnić od starań i wyników. Zasady grywalizacji pomogą zoptymalizować nakłady na fundusz płac i osiągnąć lepsze wyniki niższym kosztem. Cały proces doradczo-szkoleniowy wciąż można połączyć z atrakcyjnym finansowaniem unijnym – w czym również możemy po- móc. W tym roku zrealizowaliśmy już blisko pięć tysięcy dofinansowanych godzin szko- leniowych dla branży meblarskiej. Życząc refleksji i odpoczynku w trakcie nadchodzących świat proponuję zastanowić się czy obok karpia nie zafundować pracownikom kilku dobrych naszych szkoleń. A raport „Pracownik na wagę złota” można bezpłatnie pobrać ze strony www.brstu- dio.eu. Zapraszam do kontaktu. q

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=