Miesięcznik "BIZNES meble.pl" grudzień 2019

94 biznes meble.pl | grudzień 2019 M ariusz Gibas, właściciel firmy Cut Service, zaznacza: Do tej pory spotykaliśmy się z cuttera- mi dedykowanymi cięciu skóry lub tekstylnych materiałów wzorzystych. Nie widzieliśmy na rynku rozwiązania umożliwiającego połącze- nie tych dwóch typów materiałów . Dodaje: Po wnikliwej analizie rynku i częstych wnio- skach klientów, jak bardzo takie rozwiązanie usprawniłoby produkcję naszym klientom, postanowiliśmy wdrożyć tego typu rozwią- zanie . Producent maszyn Bullmer zmody- fikował podajnik i dzięki poprawkom pro- jektowym stworzył innowacyjny mobilny typ podajnika, umożliwiający jego swobod- ne odstawieniewprzypadku krojenia skóry, co ułatwia dojście do błamu z każdej stro- ny i zapewnia klientowi pełnowymiarowe rozwiązanie do wyeliminowania skaz, a na- stępnie optymalnego rozkroju. Całe rozwią- zanie zapewnia uniwersalność, tak poszu- kiwaną w dzisiejszych czasach przy obecnie zróżnicowanej produkcji made to measure, gdzie przy wdrożeniu jednej maszyny można ciąć skórę, materiały tapicerskie gładkie oraz wzorzyste, materiały wypełnieniowe, a nawet materiały materacowe typu stretch oraz pi- kówka – komentuje Mariusz Gibas. Przy zróżnicowanej produkcji mebli tapicerowanych coraz ważniejsza staje się uniwersalność maszyn. Wartość tę znajdziemy w ofercie firm specjalizujących się w cutterach. Podobnie, jak możliwość skorzystania ze szkoleń i specjalistycznej wiedzy. Cięcie kompaktowe Tekst: Diana Nachiło „Versalis” do cięcia skóry firmy Lectra. Łączy zwinność cyfrowego procesu cięcia z wydajnością w celu elastycznej personalizacji. W pełni zautomatyzowane rozwiązanie do cięcia skóry umożliwia znaczne zwiększenie produktywności w celu szybszej produkcji mebli. Na możliwość skorzystania ze szkoleń zwracają uwagę przedstawiciele firmy Im- pall specjalizującej się w automatyzacji pro- dukcji mebli tapicerowanych. W obecnym czasie, głównym problemem w wielu firmach produkcyjnych staje się pozyskiwanie nowych pracowników. W przypadku produkcji mebli tapicerowanych etapem, w którym można za- stosować rozwiązania automatyczne jest roz- krój materiałów –zaznaczają.Podkreślają,że znany niemiecki producent urządzeń kroj- czych Kuris, specjalizujący się od ponad 20 lat w zaawansowanych technicznie urzą- dzeniach automatycznych, oferuje modele maszyn dostosowanych do zróżnicowanych wymagań firm produkcyjnych. Znajdzie- my tu zarówno urządzenia do krojenia wy- sokich nakładów z zachowaniem idealnej powtarzalności między pierwszą a ostatnią warstwą, krojownie niskonakładowe, przy- datne zwłaszcza przy często zmienianym profilu produkcji oraz specjalne systemy do rozkroju skóry. Dystrybutor urządzeń mar- ki Kuris, firma Impall, zajmuje się doradz- twem w wyborze najlepszej konfiguracji programów i urządzeń wyposażenia kro- jowni, kompleksowym wdrażaniem takich inwestycji oraz opieką serwisowo-szkole- niową. q

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=