Miesięcznik "BIZNES meble.pl" luty 2019

branĝa X targi 102 BIZNES meble.pl [ luty 2019 Potencjaï „Warsaw Home” Jeszcze kilka lat temu mało kto z branży meblarskiej lub sektora wyposażenia wnętrz słyszał o Nadarzynie. Wszystko się zmieniło w 2016 r., od tego czasu raz w roku – w pierwszy weekend października – do centrumwystawienniczego PtakWarsaw Expo tłumnie zjeżdżają nie tylko profesjonaliści, nie tylko z Polski. Nic dziwnego, w ciągu zaledwie 3 lat, organizatorom„Warsaw Home” udało się wykreować imprezę o wymiarze europejskim. O p r . A n n a S z y p u l s k a J uż pierwsza edycja – w 2016 r. – zarówno pod względem po- wierzchni wystawienniczej, jak i liczby uczestniczących w niej firm, a także zwiedzających, wy- padła imponująco. To jednak nie staty- styki zadecydowały o tym, że impreza w Nadarzynie stała się ważnym punktem targowego kalendarza. O ile zaintereso- wanie tym wydarzeniem lokalnego ryn- ku było zadaniem stosunkowo łatwym, o tyle uczynienie z „Warsaw Home” imprezy o zasięgu europejskim wyma- ga czasu. Tymczasem mieszana formuła targów (pierwsze dni – B2B, dwa kolej- ne – B2C) przyciąga do kompleksu Ptak Warsaw Expo zarówno profesjonalnych odwiedzających, zwłaszcza architektów i projektantów wnętrz, jak i mieszkań- ców Warszawy oraz okolic. O meryto- rycznej wartości imprezy i jej prestiżu świadczą liczne wykłady, prezentacje i dyskusje, w tym wystąpienia takich za- granicznych gwiazd, jak Karim Rashid (1. i 2. edycja), Neri & Hu (2. edycja), Tom Dixon (3. edycja) czy Giulio Cap- pellini (3. edycja). Wciąż otwarta po- zostaje kwestia tego, czy targi w Nada- rzynie w kolejnych latach będą imprezą istotną w skali Polski, ale mimo wszystko lokalną, czy też zajmą miejsce na euro- pejskiej scenie wydarzeń dedykowanych urządzaniu wnętrz. Czas pokaże. Druga edycja „Warsaw Home” – w 2017 r. – dowiodła, że organizatorzy mają nie tylko pomysły, ale też środki, by zrobić targi na naprawdę wysokim po- W 2016 r. w ramach wystawy„Usiądź po polsku”jej kuratorzy – Oskar Zięta i Katarzyna Świętek – pokazali 30 siedzisk produkowanych przez polskie firmy od ponad 60 lat.Wśród prezentowanych krzeseł i foteli były projekty m.in.Tomka Rygalika, Oskara Zięty, Piotra Kuchcińskiego, Renaty Kalarus iTomasza Augustyniaka. Podczas drugiej edy- cji„Warsaw Home” zorganizowano wystawę„Projekto- wanie – kulisy”. Jej twórcy: projektant – Krystian Kowalski i kurator – Stefan Bieńkowski na 250 m 2 pokazali w kompleksowy sposób proces projektowy. Debiutująca na„Warsaw Home 2017”firma MDD na liczącej 170 m 2 ekspozycji prezentowała głównie me- ble miękkie, przeznaczone zarówno do wnętrz publicz- nych oraz biurowych, jak i domowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się kolekcje zaprojektowane przez Krystiana Kowalskie- go:„Mesh”i„Ultra”.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=