Miesięcznik "BIZNES meble.pl" luty 2019

branĝa X targi 110 BIZNES meble.pl [ luty 2019 „Orgatec” zmienia myĂlenie obbiurach Co 2 lata do Kolonii przyjeżdżają wszyscy, którzy zajmują się projektowaniem oraz wyposażaniem przestrzeni biurowych i wnętrz publicznych. Coraz większą rangę targów„Orgatec” oraz ich rosnącą popularność odzwierciedlają statystyki z dwóch ostatnich edycji. T o, jak na przestrzeni ostatnich 8 lat zmieniało się podejście do projektowania przestrzeni biurowych, można prześle- dzić przyglądając się kolejnym edycjom targów „Orgatec”, począwszy od 2010 r., kiedy w myśl hasła: „Better office – gre- ater success” zwracano uwagę na to, jak aranżacja biura wpływa na postrzeganie firmy, ale i efektywność pracowników. „Orgatec 2012” zdefiniował generacyjny przełom, który nastąpił w organizacji przestrzeni biurowych. Wystawcy kon- centrowali się wtedy na pokazaniu tego, że nowoczesne biura kształtowane są przez struktury komunikacyjne, a z dru- giej strony wskazywali na potrzeby pracowników odnośnie miejsc sprzy- jających koncentracji, wyciszeniu i re- laksowi. Prezentacje firm, które wzięły udział w targach „Orgatec 2014”, w peł- ni sprostały hasłu przewodniemu edy- cji: „Modern Working Environments”. Obok krzeseł i foteli obrotowych, bez trudu można było znaleźć rozwiązania odpowiadające na wszystkie wyzwania współczesnego biura. Na ekspozycjach pojawiły się także produkty i systemy poprawiające akustykę pomieszczeń oraz pozwalające na wykorzystanie tech- nologii mobilnych. Na targach „Orgatec 2016” trudno było nie dostrzec rozwią- zań, które według wielu obserwatorów podważały sens istnienia tradycyjnych biur. Przekornie pytano więc: czy biura są nam jeszcze potrzebne? W centrum uwagi zamiast biura pojawił się czło- wiek, a priorytetem stał się taki sposób rozumienia życia i pracy, który może przyczynić się do dobrego samopoczucia pracowników. Poprzeczka wyznacza- jąca poziom oczekiwań względem tar- gów „Orgatec” cały czas mocno szybuje w górę. Ubiegłoroczne prezentacje firm koncentrowały się przede wszystkim na ludzkich emocjach i potrzebach, wyraża- ły też otwartość na zmiany. d O p r . A n n a S z y p u l s k a W 2012 r. w Kolonii po raz pierwszy zaprezentowano światu przełomową kolekcję „Hook”, którą Karim Rashid zaprojektował dla Newform Ufficio. Podczas targów„Orgatec 2012” firma Bejot przedstawiła szereg rozwiązań dla przestrzeni biurowych i stref relaksu. Akcent położono na ergonomię produktów, promując ideę zdrowego, biodynamicznego siedzenia. Prezentowano m.in . fotele wyposażone w system „VMS Orthopedic”. Firma Balma prezentowała na targach„Orgatec 2016”holistyczne myślenie o środowisku pracy, w którego centrum znajdował się człowiek.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=