Miesięcznik "BIZNES meble.pl" luty 2019

design X wydarzenia 152 BIZNES meble.pl [ luty 2019 D i a n a N a c h i ł o Od marzeñ do produkcji Wydawana przez nas„KSIĘGA TRENDÓW” i związana z nią inicjatywa„Mebel marzeń” pozwoliły zintegrować środowisko projektantów i przemysłu. Pokazały, jak duża siła tkwi wmarzeniach i wyzwoliły niezwykle ciepłe emocje. O głaszając wyniki adresowanego do dzieci konkursu na mebel marzeń, w grudniu 2013 roku zaprosiliśmy młodych projektan- tów do zaprojektowania mebli inspirowanych pracami plastycznymi najmłodszych. W tym roku ukazała się też pierwsza edycja „KSIĘGI TRENDÓW”, która z czasem zintegrowa- ła środowisko projektantów, specjalistów z różnych dziedzin, jak też świadomych roli designu przedstawicieli przemysłu. Latami ewoluowała też formuła inicjaty- wy „Mebel marzeń”, w ramach której dzieci dzieliły się z nami rysunkami wymarzonych mebli, a młodzi projektanci, zainspirowani ich pracami przypisanymi do poszczególnych trendów z „KSIĘGI TRENDÓW”, przeno- sili dziecięce marzenia na projekty. Przez lata, dzięki wsparciu Partnerów i Patronów inicjatywy, udało się wyprodukować kilka prototypów wymarzonych mebli. Podobnie, jak wydruki w nowoczesnej technologii 3D, można było je obejrzeć na wystawach w Łodzi, Wrocławiu, Krakowie czy Gdyni. Tempa nabrały też spotkania z „KSIĘGĄ TRENDÓW” na wydarzeniach wzorniczych w Polsce, a szczególnie debaty organizowane w ramach „Łódź Design Festival”. Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom, Partne- rom, Patronom i Mecenatom!!! d „Stół z kwiatami”, 7-letniej Aleksandry Karwowskiej zWarszawy – jedna z prac nagrodzonych w pierwszej edycji zorganizowanego przez nas konkursu plastycznego„Mebel dziecięcych marzeń”. Grudzień 2013. Pierwszej debacie pod patronatem wydawanej przez nas„KSIĘGI TRENDÓW”to- warzyszyło hasło „Polskie wnętrze”. Wydarzenie przy- ciągnęło uwagę odwiedzających „Łódź Design Festival 2014” interesującym gronem rozmów- ców i ciekawą tematyką. Podczas targów„Meble Polska 2014”w Poznaniu miała miejsce wystawa związana z konkursem „Spełnij dziecięce marzenia”. 19 lutego 2014 roku na targach meblowych w Poznaniu przyznaliśmy nagrody w konkursie „Spełnij dziecięce marzenia”.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=