Miesięcznik "BIZNES meble.pl" luty 2019

od kulis X chillout luty 2018 [ BIZNES meble.pl 171 UĂmiechniÚci, towarzyscy, peïni energii, spontaniczni ibjeszcze dïugo moĝna by wymieniaÊ. To wïaĂnie my –bzespóï miesiÚcznika „BIZNES meble.pl” . Spotkania zbosobami zbbranĝy za kaĝdym razem sprawiajÈ nam duĝo przyjemnoĂci –btak jak widaÊ –blubimy tÚ naszÈ „robotÚ”! TACY JESTE¥MY! Wszystko zaczęło się w 2010 r. od spotkania z Jar- kiem Czarnikiem, prezesem Zarządu grupy meble.pl (trzeci od lewej) w siedzibie firmy, jeszcze wtedy w Rudnej Małej. Początki Wydawnictwa meble.pl , wiązały się z licz- nymi wyjazdami. Celem jednej z podróży zespołu miesięcznika„BIZNES meble.pl” były targi firmy BRW Sofa w 2010 r. Po ekspozycji w Nidzicy opro- wadzała ówczesna prezes spółki – Jolanta Zalewska. Na spotkaniach z Grzegorzem Kalinowskim, dyrektorem handlowym firmy Libro, zawsze panuje dobra atmosfera – jest i profesjonalnie, i po prostu przyjemnie. Podczas gali rozdania nagród „Diament Meblarstwa 2011”Marek Hryniewicki, redaktor naczelny „BIZNES meble.pl ”odbiera od ówczesnej prezes firmy BRW Sofa Jolanty Zalewskiej, której towarzyszą (pierwsza od lewej): Lucyna Kuciejczyk oraz Sebastian Ziółkowski, wyrazy uznania. Jak się później okazało, miniaturowa wersja narożnika z oferty produ- centa skrywała w swoimwnętrzu niejedną niespodziankę. Dziewczyny z Tyrolu? A dlacze- go nie! W te role wcieliły się Ula Ditrych i Diana Nachiło, które w 2011 r. w Kolonii znakomicie bawiły się na wieczorze tyrolskim zorganizowanym przez firmę Egger. Do dzisiaj nie pojawiły się żadne doniesienia na temat tego, że jodłowały. A jak było naprawdę? Redakcja mie- sięcznika„BIZNES meble.pl ”i zespół meble.pl na wspólnym stoisku podczas targów„Meble Polska”w Pozna- niu w 2012 r.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=