Miesięcznik "BIZNES meble.pl" luty 2019

chillout X sylwetka P iotr jest niezwykle skromny, bo o swoim udziale w tworzeniu miesięcznika „BIZ- NES meble.pl” i wie- loletniej pracy nad jego aktualną pozycją rynkową mówi obrazowo, z charakterystycznym dy- stansem: Ja tylko pakuję gotowy produkt w papier . Gdyby nie jego doświadcze- nie w zakresie grafiki, a także wyczucie estetyczne, nasza gazeta, specjalistycz- ne dodatki do niej, książki autorstwa Marka Hryniewickiego, katalogi firmo- we, a także ceniona również za stronę wizualną „KSIĘGA TRENDÓW” nie byłyby tak cenionym elementem bran- ży. Układ pisma, dobór fontów, układ zdjęć – wszystko to spotyka się z bardzo pozytywnymi ocenami, zarówno w Pol- sce, jak też na równie wymagających rynkach zagranicznych, gdzie jesteśmy obecni. Na pytanie, czym kieruje się Piotr przygotowując wydawnictwa do składu, odpowiada: Estetyką. Czysto- ścią przekazu. Z jednej strony prostotą, z drugiej elegancją . Lubi fonty szeryfowe i pastelowe kolory. Lubię pastele, bo są nieagresyw- ne, ciepłe i przyjemne w odbiorze. Dużo zależy od nastroju, bo czasem szukam też mocnego koloru – mówi Piotr. We współpracy z nami i klientami swojej firmy Urban Arts stawia na indywi- dualne podejście, rzetelność i termi- nowość. Tym, czego nie lubi jest praca Piotr Urbañski, po latach pracy wbcharakterze grağka ibprzygotowywania naszego pisma do druku, bezbïÚdnie potrağ odgadnÈÊ, kto jest autorem materiaïów dostarczonych do skïadu. Autor szaty grağcznej miesiÚcznika „BIZNES meble.pl” ibinnych publikacji Wydawnictwa, wytchnienia od redakcyjnej wrzawy szuka wbmuzyce ibzielonej herbacie. ¥WIE¿O. NIESTANDARDOWO. POZA SCHEMATEM. D i a n a N a c h i ł o

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=