Miesięcznik "BIZNES meble.pl" luty 2019

chillout X sylwetka O pracy w dziennikar- stwie marzyła już w szkole podstawo- wej. Postrzegałam ją jako pewną misję, a ja od zawsze chcia- łam zmieniać świat na lepszy. Wtedy nie ist- niały tak szerokie możliwości pozyskiwania wiedzy i informacji, jak dziś, gdy każdy ma dostęp do Internetu. Fascynowało mnie, że mogę zostać swego rodzaju łącznikiem mię- dzy np. ekspertem a czytelnikiem – mówi Ania. Studia utwierdziły ją w przekonaniu, że chce wykonywać ten zawód. Jeszcze w czasach studenckich pojawiła się możli- wość stażu wmediach lokalnych. Podobała mi się ta praca, tak pod względem zawodo- wym, jak i towarzyskim. Trafiłam na nie- zwykle ciekawych i otwartych ludzi, którzy chętnie dzielili się swoim bogatym doświad- czeniem. Mogłam się przekonać, jak w rze- czywistości wygląda praca wmediach lokal- nych. Był to czas weryfikacji wyobrażeń, nie tylko o pracy w dziennikarstwie, ale również o sobie w tej roli. Bardzo dużo się wtedy na- uczyłam – opowiada. Wspomina, jak w 2001 roku do pracy w wydawnictwie branżowym przyjmo- wał ją Marek Hryniewicki. Pamiętam, że mój pierwszy artykuł był o meblach ratta- nowych, ale też już na początku zostałam rzucona na głęboką wodę, bo do działu wiadomości musiałam zmierzyć się z trud- nym tematem monopolu na rynku płyt – mówi Ania. Później jej specjalizacją stały się wszelkiego rodzaju meble: od typowo mieszkaniowych, po produkty niszowe. Zapytana o ulubioną formę przekazu, odpowiada, że od czasów licealnych pasjo- nuje ją reportaż. Od lat zaczytuje się w „Du- żym Formacie”, ogląda „Magazyn Ekspresu Reporterów” i „Sprawę dla reportera”, słu- cha reportaży w radiowej Trójce. Wskazuje też wywiady. Lubię rozmawiać z ludźmi, co wiąże się z tym, że moje branżowe spotkania trwają zwykle dłużej niż przyjęty standard Ania ¿amojda obzawodzie dziennikarza myĂlaïa od dzieciñstwa. Oczywisty wiÚc byï wybór takiego kierunku studiów. Zbczasem jej specjalizacjÈ staïy siÚ meble, obktórych pisze od 17 lat. BRAN¿A JEST INSPIRUJkCA Niektóre firmy mają fantastyczne pomysły na kreowanie pozytywnej atmosfery na swoich ekspozycjach targowych – mówi Ania.Tu: stoisko firmy Impress na targach„Interzum 2017”. D i a n a N a c h i ł o

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=