Miesięcznik "BIZNES meble.pl" marzec 2020

117 W  konstrukcji tego rodzaju pro- duktów kilka elementów jest szczególnie ważnych. To wy- trzymałość i jakość tworzywa, z którego zbudowany jest sortownik, użyteczność i prostota montażu oraz – mimo wszystko ma to znaczenie – jego wygląd zewnętrz- ny. Na rynku znajdziemy wiele produktów, które spełniają jeden z wymienionych wa- runków, jednak znalezienie rozwiąza- nia łączącego je wszystkie jest już bar- dzo trudne. Stąd wiele efektownych koszy, których plastik pęka po kilku miesiącach użytkowania, rozwiązań, których montaż napawa grozą czy wreszcie modeli tak nie- ciekawych dla oka, że wnętrze szafki wy- daje się dla nich faktycznie najlepszym miejscem. Elletipi stara się znaleźć odpowiedź na każde z tych zapotrzebowań, a najlepszym przykładem jest seria sortowników „Ecofil” – jednych z największych przebojów nasze- go rynku. W sprzedaży znajduje się już od kilku lat, ale cały czas jest rozwijany i jego najnowsza wersja spełnia wszystkie zakła- dane wcześniej wymagania. Do jego pro- dukcji niezmiennie używana jest najwyższej jakości stal, kilkakrotnie galwanizowana, co zapewniamożliwie najwyższą odporność na wilgoć – której w kuchni czy szafce podzle- wozmywakowej nigdy nie brakuje. Równie wysokiej jakości jest plastikowy granulat używany do produkcji samych pojemników (kubłów), który w najnowszej wersji wy- stępuje w grafitowym kolorze, zapewniając sortownikowi większą odporność na zabru- dzenia i bardziej efektowny wygląd. Dodat- kowo, niezależnie od konfiguracji (o czym za chwilę), każdy z pojemników zaopatrzo- ny jest w szczelną pokrywę, zaś kolorowe uchwyty, nadają całości odrobinę włoskie- go „luzu”. W najnowszej odsłonie serii „Ecofil”, El- letipi w istotny sposób ułatwiło też sposób Na ratunek sortowaniu Obowiązek sortowania śmieci jest w naszym kraju wciąż względną nowością, tymczasem włoski producent sortowników i koszy na śmieci – firma Elletipi – zajmuje się rozwiązaniami w tej kwestii już od ponad sześciu dekad. Ami Polska sp. z o.o. | 92-735 Łódź | ul. Pomorska 352 | tel. 42 679 26 22; 42 679 36 30 fax 42 679 31 52 | amipolska@amipolska.pl | www.amipolska.pl jego montażu. Opiera się on teraz na czte- rech „łapach” mocowanych bezpośred- nio do podłoża, w które wpina się prowad- nice wraz z całym stelażem i pojemnikami – w ten sposób cały montaż nie powinien trwać dłużej niż kilkanaście minut. Rzecz jasna istotnym elementem jest wybór od- powiedniej konfiguracji pojemników i tak- że w tym przypadku Elletipi zadbało o naj- lepszy możliwy wybór. W tym momencie dwa najpopularniejsze na rynku modele to „Ecofil” z dwoma dużymi koszami o pojem- ności 24 l każdy lub w konfiguracji jedne- go dużego kosza (24 l) i dwóch mniejszych o pojemności 8 l. Z uwagi na pojawiającą się konieczność bardziej precyzyjnego sor- towania, niedawno w sprzedaży pojawił się kolejny sortownik tej serii, tym razem z czterema koszami o pojemności 8 l każ- dy. W kuchniach o mniejszej przestrzeni można też zdecydować się na montaż nieco węższego modelu „Ecofil” z trzema koszami o pojemności 8 l. Obowiązujące od stycznia nowe zasady sortowania śmieci sprawiają, że dużą po- pularnością cieszą się także inne produkty Elletipi mające więcej niż jeden pojemnik. Szczególną uwagęwarto zwrócić na systemy montowane w wysuwanej szufladzie –„Me- tropolis”, który nie dość, że już w podstawo- wej wersji ma 4 kubły o różnej pojemności (1 x 15 l, 2 x 10 l, 1 x 6 l) to dzięki specjal- nym, silikonowym listwom, pozwala ideal- nie dopasować cały sortownik do wymiarów szuflady. Takie rozwiązanie na rynku oferu- je jedynie Elletipi. Z kolei zainteresowani bardziej futurystycznymi kształtami, mogą wybrać sortowniki „City”, z których naj- większy model ma 4 kubły o pojemności 12 l). Dla pomieszczeń biurowych przewidzia- no zaś serię „Drive”, z koszami o pojemności nawet 50 l jeden. Dystrybucją tych produktów zajmuje się Generalny Przedstawiciel Elletipi w Polsce – firma AMI Polska (www.amipolska.pl). q biznes meble.pl | marzec 2020 advertorial • design

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=