Miesięcznik "BIZNES meble.pl" marzec 2020

118 biznes meble.pl | marzec 2020 D bajmy o równowagę między pra- cą i życiem prywatnym, zadbaj- my o profilaktykę. Pożegnajmy wysoki poziom cholesterolu, alkoho- lizm, palenie tytoniu, otyłość i nadci- śnienie tętnicze – czynniki, które we- dług najnowszych badań, w najbliższych dwudziestu latach, będą decydowa- ły o przedwczesnym zakończeniu życia Polaków. Warto pamiętać, że inwestycje w zdrowie najczęściej mają wymiar nie- materialny. Służy mu choćby wychodze- nie z rutyny, jaką często jest np. wielo- godzinna praca za biurkiem. O wellbeing można zadbać w każdym miejscu, a in- westycja w zdrowie zawsze przynosi dłu- gotrwałe efekty. Emocje to podstawa Warto zadbać również o zdrowie emo- cjonalne. Ma to również wymiar eko- nomiczny. Kondycja psychiczna pra- cowników ma rzeczywisty wpływ na ich efektywność, realizację celów bizneso- wych, a co za tym idzie – funkcjonowa- nie polskich firm i stanowi coraz większe wyzwanie dla pracodawców. O tym, jaki wpływ na życie zawodowe Polaków ma stres, problemy emocjonalne i psychicz- ne oraz jak można im zaradzić, mówi naj- nowszy raport, przygotowany przez Hu- man Power we współpracy z Medicover. Informują oni, że liczba dni absencji chorobowej, związanych z zaburzeniami psychicznymi, dramatycznie wzrasta: z 14 mln dni w 2012 do 19,5 mln w 2018 roku. To wzrost o blisko 40%. Biorąc pod uwagę powody absencji, na przykład wśród pa- cjentów Medicover, nieobecność w pra- cy związana z problemami ze zdrowiem psychicznym w największym stopniu była wynikiem reakcji na ciężki stres i zaburze- Ruch, zdrowa dieta i pozytywne nastawienie do życia działają cuda. Mogą się też do nich przyczynić elementy aranżacji wnętrz, które w pełni wyrażają szacunek do naszego komfortu i zdrowia. się opłaca Tekst: Diana Nachiło Zdrowe życie ← ← Spędzasz w pracy długie godziny przy komputerze, a ciągły brak czasu sprawia, że omijasz siłownię? Receptą na wzmocnienie mięśni pleców może być „Bamp” – siedzisko do dynamicznego siedzenia firmy Swarzędz Home, zaprojektowane przez Kamilę Wolską. „Bamp” zaskakuje prostotą swojej konstrukcji. Kilka sklejkowych okręgów podzielonych drewnianymi klockami dystansującymi tworzy sprężynujące, elastyczne siedzisko, które zmusza nas do przyjmowania wyprostowanej, korzystnej dla naszego kręgosłupa postawy. Przy biurku lub we własnym salonie możesz mieć ten atrakcyjny, a przede wszystkim pozytywnie wpływający na zdrowie i samopoczucie mebel. „Bamp” wykończony jest fornirem dębowym w naturalnym kolorze i pokryty na górze kolorową nakładką z filcu. W razie potrzeby może pełnić rolę podręcznego stolika – przy łóżku lub sofie – albo podnóżka. ↑ ↑ Uchwyt meblowy „US10” Gamet w pokryciu galwa- nicznym „Aseptic Line” błyszczącym (G41).

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=