Miesięcznik "BIZNES meble.pl" kwiecień 2020

25 advertorial • branża Festool Polska sp. z o.o. | 05-806 Sokołów, Komorów | ul. Sokołowska 47a | Gmina Michałowice tel. +48 22 122 74 00 | www.festool.com | www. instagram.com/festool_polska | www.facebook.com/FestoolPL N owa akumulatorowa zakrętar- ka udarowa TID 18 jest wy- posażona w niezwykle mocny bezszczotkowy silnik EC-TEC najnow- szej generacji. Ten kompaktowy pakiet mocy ma również wyjątkowo trwały me- chanizm udarowy, który dzięki kompo- nentom wysokiej jakości zapewnia nie- ograniczoną gotowość do długiej pracy. Ponadto, nowa TID 18 jest całkowicie za- bezpieczona przez kompleksowy pakiet usług Festool Service – „Gwarancję all- -inclusive”. Obejmuje ona m.in. 3-letnią gwarancję na urządzenie i akumulatory, ochronę przed kradzieżą i bezpłatną wy- mianę części typowo zużywalnych. Inteligencja i moc Zakrętarka TID 18 jest niezwykle moc- na. Jej maksymalny moment obrotowy wynosi 180 Nm dla wszystkich prac pole- gających na wkręcaniu. Dzięki trzem po- ziomom prędkości obrotowej i inteligent- nemu trybowi T, umożliwiającemu pracę dopasowaną do materiału, nowa zakrętar- ka Festool zapewnia moc dopasowaną do każdego zastosowania. Mechanizm udaru stycznego zapobiega natomiast odrzuto- wi i chroni nadgarstek. Inteligentny tryb T wykrywa przejście z blachy do drewna pod- czas wkręcania wkrętów samowiercących i automatycznie dostosowuje prędkość ob- rotową. Po włączeniu i rozpoczęciu wier- cenia z niskim momentem obrotowym, urządzenie obraca się z maksymalną pręd- kością obrotową bez impulsu udarowego, co zapewnia efektywne wiercenie. Gdy mo- ment obrotowy wzrośnie w związku z roz- poczynającym się procesem wkręcania (np. w momencie wchodzenia gwintu w drew- no), urządzenie automatycznie zmniejsza prędkość obrotową i zaczyna pracę z im- pulsami udarowymi. Oprócz trybu T, użyt- kownik ma do dyspozycji jeszcze trzy biegi, które zapewniają prędkość obrotową dopa- sowaną do każdego zastosowania. Ergonomiczna konstrukcja Kolejne zalety TID 18 to perfekcyj- na ergonomiczność, kompaktowa bu- dowa i niewielki ciężar – zaledwie 960 g (bez akumulatora). Narzędzie jest wypo- sażone w doskonale zintegrowany, ma- gnetyczny uchwyt bitów po lewej i prawej stronie podstawy. Boczna, zagłębiona po- zycja uniemożliwia przypadkowe oderwa- nie bitów. Praktyczny klips na pasek moż- na zamontować zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. Wygodnie umiejscowiona lampka robocza LED oświetla obszar ro- boczy nie rzucając cieni. Wszystko to za- pewnia optymalną obsługę, nawet pod- czas długiej pracy lub pracy nad głową. Dzięki technologii IMPACT, TID 18 obraca się bez momentu wstecznego, co oznacza, że może być używana przez długi czas bez zmęczenia. Zasilanie akumulatorowe do każdego zastosowania W zastosowaniach wymagających wy- sokiej mocy akumulator Li-HighPower Compact 4,0 Ah zapewnia idealne połą- czenie mocy, kompaktowości i lekkości. Przy lżejszych pracach polegających na wkręcaniu, dobrym wyborem będzie lżej- szy akumulator Compact 3,1 Ah. Nowa TID 18 będzie dostępna w sprzedaży od kwiet- nia 2020 r. i będzie dostarczana w nowym Systainerze 3 generacji. q Więcej informacji: www.festool.pl Obraca śrubę, nie przegub TID 18 firmy Festool charakteryzuje się solidnym mechanizmem udaru i niezwykłą żywotnością. Idealne połączenie silnika EC-TEC i akumulatora 4,0 Ah Li-HighPower Compact zapewnia maksymalną wydajność i wytrzymałość. Ponadto TID 18 wyposażona jest w uchwyt narzędziowy ¼”, co sprawia, że obraca tylko śrubę, a nie nadgarstek. biznes meble.pl | kwiecień 2020 N o wa a k u m u l a t o r o wa z a k r ę ta r k a u d a r o wa T I D 1 8 f i r m y F e s t o o l

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=