Miesięcznik "BIZNES meble.pl" kwiecień 2020

74 biznes meble.pl | kwiecień 2020 branża • targi P odczas bogatego programu za- proponowanego przez organi- zatora targów „Meble Polska” członkowie IAFP mieli okazję wziąć udział w licznych panelach dyskusyj- nych i wykładach, dzieląc się swoją unikalną wiedzą na temat poszczegól- nych rynków i ich specyfiki, spotkać się z najważniejszymi wystawcami i zapo- znać się z ich ofertą, a także zwiedzić sam Poznań. Drugiego dnia targów odbyło się rów- nież Walne Zgromadzenie (Annual Ge- neral Meeting), podczas którego zostały podjęte tematy bieżące dla funkcjonowa- nia Stowarzyszenia, tj. wycofania, rezy- gnacje i nowe wnioski o członkostwo, ra- port skarbnika, rozwój współpracy z CSIL Centre for Industrial Studies oraz spotka- nie z przedstawicielami Ukrainian Fur- niture Association. Dyskutowano rów- nież o tym, jak w obliczu zmieniającego się świata i rozwoju nowych technolo- gii zmieniły się publikacje poszczegól- nych członków oraz ich sposób komuni- kacji z czytelnikami i klientami. Dzielenie się najlepszymi praktykami może być pomocne dla nas wszystkich stojących przed wyzwaniami dzisiejszej rzeczywi- stości rynkowej. q Od września 2019 r. „BIZNES meble.pl” jest członkiem elitarnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydawnictw Meblarskich IAFP. Jedną z konsekwencji tego wydarzenia stała się organizacja dorocznego Walnego Zgromadzenia w Polsce, a konkretnie na targach „Meble Polska”. Prasa z całego świata na targach „Meble Polska” O stowarzyszeniu Międzynarodowe Stowarzyszenie Wydawnictw Meblarskich IAFP powstało w 1997 r. podczas targów IMM w Kolonii i li- czy w chwili obecnej 17 członków, przed- stawicieli najlepszych specjalistycznych czasopism o tematyce meblowej z całego świata. Głównymi celami Stowarzyszenia są konsolidacja wysiłków i zasobów członków w celu promowania rozwoju światowego przemysłu meblarskiego i handlu oraz ułatwienie skutecznego wykonywania zadań przez członków w pracy zawodowej, w celu wzmocnienia ich profesjonalnej reputacji i wiarygod- ności na poziomie międzynarodowym poprzez wymianę treści redakcyjnych i informacji marketingowych oraz wspól- ne działania na poszczególnych rynkach, przy wykorzystaniu doświadczenia i wiedzy jego członków.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=