Miesięcznik "BIZNES meble.pl" maj 2020

31 analiza • branża biznes meble.pl | maj 2020 Z apytaliśmy uczestników i obser- watorów rynku o możliwe scena- riusze zachowań konsumenckich. Jak dotychczas wychodziliśmy z kryzysu? Czy w najbliższym czasie Polacy będą się wstrzymywać z zakupemmebli? Jak kryzys zmieni rynek meblarski? Przeżyliśmy potop szwedzki…. Jerzy Osika, szkoleniowiec, wykładowca i doradca mówi z optymizmem: W słusznie minionej epoce znane było przysłowie „Prze- żyliśmy potop szwedzki, przeżyjemy i radziec- ki” . Dodaje: Doświadczeni niełatwą historią, nauczyliśmy się radzić sobie z przeciwnościa- mi losu. Często mobilizowały nas one do efek- tywnego działania, współpracy i kreatywności, dzięki czemu zwycięsko wyszliśmy z poprzed- niego kryzysu gospodarczego (rozpoczętego w latach 2008/2009), i zbudowaliśmy dobrze rozwijającą się gospodarkę. Damy sobie radę też z tym kryzysem . Konsultant, mentor i przedsiębiorca Mi- chał Balcerzak, zwraca uwagę na fakt, że polska gospodarka jest dość młoda. Tru- do więc mówić o minionych doświadcze- niach. Zwraca jednak uwagę, że jako społe- czeństwo mamy skłonność do jednoczenia się w obliczu zagrożenia, albo w przypadku ważnego wydarzenia. Widać to po imprezach sportowych, gdzie kończą się waśnie między wrogami, kibicujemy naszej drużynie piłkar- skiej i jest to wielkie narodowe święto. Teraz w obliczu koronawisura również powstają faj- Co zrobią konsumenci? Chociaż najbardziej prawdopodobne jest, że potrzeba będzie czasu, aby konsumenci ponownie nabrali odwagi zakupowej, to nie jest powiedziane, że model ten będzie dotyczył wszystkich. Tekst: Diana Nachiło Tak naprawdę nie wiemy jak Polacy reagowali wcześniej na sytuacje kryzysowe. Wolny rynek jest wPolsce od 30 lat. Wszyscy się tego wszystkiego uczymy. Kryzys, który miał miejsce w 2008 roku tak naprawdę za bardzo nas nie dotknął. Nie odczuliśmy go jako społeczeństwo. Był spadek jeśli chodzi o PKB, ale nie wspominamy tego czasu jakoś szczególnie. Wygląda na to, że ten kryzys był dla nas bardzo łagodny, być może dlatego, że mamy bardzo młodą gospodarkę. Michał Balcerzak, przedsiębiorca, konsultant, mentor ne inicjatywy, jak chociażby strona  www.za - kupydlasasiadow.pl , gdzie można sobie wza- jemnie pomóc –mówi Michał Balcerzak.  Aneta Gil, liderka ds. komunikacji ze- wnętrznej IKEA, na pytanie, jak Polacy do- tychczas reagowali na sytuacje kryzysowe, odpowiada: Ludzie generalnie w czasach nie- pewności stają się bardziej ostrożni w swoich decyzjach, a Polacy szczególnie. Dotyczy to również zakupów mebli i artykułów wyposa- żenia wnętrz . Ostrożniej z zakupami Zapytany o możliwy scenariusz zacho- wań konsumenckich, Bartosz Bolecki, re- tail business unit director PMR, w odpo- wiedzi powołuje się na fakty. Obecny kryzys spowodowany epidemią koronawiru- sa będzie mieć negatywny wpływ na rynek mebli i artykułów wyposaże- nia wnętrz. Według prognoz PMR zawartych w raporcie „Wpływ epidemii koronawirusa na rynek artykułów nieżywnościowych w Pol- sce 2020” w scenariuszu zamknięcia sklepów w galeriach handlowych przez 2 miesiące oraz obowiązywania w tym samym czasie innych restrykcji, wartość sprzedaży detalicznej me- bli i artykułów wyposażenia wnętrz w Polsce spadnie o niecałe 2% r/r w 2020 roku. To jed- nak i tak stosunkowo niewielki spadek dyna- miki w porównaniu do innych segmentów ryn- ku artykułów nieżywnościowych – np. odzieży i obuwia, gdzie spadki będą znacznie wyższe . Co jest przyczyną lepszej sytuacji sekto- ra sprzedaży mebli? Główną przyczyną lep- szej sytuacji rynku mebli i wyposażenia wnętrz jest bardzo dobra sytuacja na rynku miesz- kaniowym – w 2019 roku oddano do użytku 207 tys. mieszkań, a w na ko- niec roku w budowie było kolejne 237 tys. – te mieszkania wymagają teraz wykończenia i wyposażenia. Ponad- to, dane dotyczące sprzedaży w mar- ketach budowlanych wskazują, że Polacy postanowili wy- korzystać czas zamknię- cia w domach na prze- prowadzanie remontów. Część z tych remontów będzie się wiązać także z koniecznością zakupu nowych mebli – mówi Bartosz Bolecki. Czy te optymistyczne prognozy Obecna sytuacjawybijanas, jako konsumentówz dotychczasowych nawykówi kształtujenowe. Można spodziewać się, żenabytenowe zachowania, wjakimś stopniu utrzymają się również po złagodzeniu ograniczeń i będzie przybywać klientów, wtzw. wielokanałowej sprzedaży, np. kupuję przez Internet, a odbieramwsklepie czywinnym punkcie odbioru. Aneta Gil, liderka ds. komunikacji zewnętrznej IKEA

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=