Miesięcznik "BIZNES meble.pl" maj 2020

współpracy producenta z projektantem lub grupą projektową. Cieszę się z tegorocznego debiutu w Ra- dzie Ekspertów i możliwości głosowania na produkty dobrze zaprojektowane, świadczą- ce o dużej wrażliwości projektantów i produ- centów na wyzwania współczesnego świata, obiekty budzące radość i skłaniające do re- fleksji. Dynamiczna, elastycznie dostosowa- na do wymogów czasu, formuła wirtualne- go głosowania dała możliwość pogłębionej uważności na oceniane produkty. Przyznaję, że największym zaskoczeniem jest dla mnie skala skuteczności sektora kreatywnego w łą- czeniu wiedzy projektowej ze zmysłem bizne- sowym. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratuluję – mówi Diana Nachiło, dzienni- karka miesięcznika „BIZNES meble.pl” , współautorka „Księgi Trendów” Wydaw- nictwa meble.pl . Podczas dziesięciu edycji w plebi- scycie przyznano ponad 600 wyróżnień. Wśród producentów statuetki otrzymywa- li najczęściej: VOX – 12 razy, Wydawnictwo Dwie Siostry – 10 razy, IKEA, NOTI oraz Comforty – po 9 razy oraz Paged Meble – 8 razy. Najczęściej wyróżniane były projekty autorstwa Mai Ganszyniec – 15 razy, Kry- stiana Kowalskiego oraz TABANDY – po 10 razy, Tomasza Augustyniaka – 8 razy oraz Piotra Kuchcińskiego – 7 razy. Infor- macje o wszystkich dotychczas wyróżnio- nych znakiem jakości must have znajdują się na stronie plebiscytu: musthave.lodz- design.com . Tegoroczne obrady po raz kolejny były dla mnie ciekawym doświadczeniem. Jestem architektem i w mojej codziennej pracy „za- mknięty” jestem w świecie klient, urząd, bu- dowa. Nie zawsze mam czas na pełną obser- wację tego, co dzieje się na rynku w szeroko pojętej przestrzeni produktu, mody czy gra- fiki. Nie jestem trendsetterem. Rada Eksper- tów to bardzo ciekawe osobistości, z ogrom- nym doświadczeniem w różnych dziedzinach. Mężczyźni i kobiety, których łączy tyle samo, co dzieli. Sędziowanie w tym konkursie to nie tylko opiniowanie, ale nauka. Nauka, czym jest polska scena projektowa. Jak myślą mło- dzi projektanci, jakich materiałów używa- ją, jakie technologie stosują. Jestem pewien, że za rok zgłoszone produkty oraz werdykty nauczą nas czegoś nowego, innego – mówi Przemo Łukasik, architekt, założyciel pra- cowni architektonicznej medusagroup. W jubileuszowej, 10. edycji plebiscytu Rada Ekspertów spośród 409 zgłoszeń wy- różniła 75 produktów, których kompletną listę można znaleźć na stronie interneto- wej plebiscytu musthave.lodzdesign.com Z uwagi na rozwój sytuacji związanej ze stale rosnącym zagrożeniem epidemiolo- gicznym organizatorzy festiwalu zdecydo- wali o przeniesieniu 14. edycji na później- szy termin – ŁDF 2020 miał wystartować już 15 maja. Nowy, na ten moment najbar- dziej prawdopodobny termin, w którym pod hasłem PROGRES rozpocznie się 14. edycja Łódź Design Festival, to wrzesień 2020 roku. Co roku staramy się programo- wać nasz festiwal w sposób, który pozwala na obserwowanie i komentowanie zmieniającej się rzeczywistości. Wspólnie z uczestnikami pochylamy się nad najważniejszymi wyzwa- niami współczesności. Dlatego czujemy, że to nasz obowiązek, by z pełną odpowiedzial- nością przygotować projekty, które zwrócą uwagę również na to, co właśnie dzieje się na całym świecie – zapewnia Michał Pier- nikowski. Organizacja Łódź Design Festival jest możliwa dzięki wsparciu Łódzkiego Cen- trumWydarzeń, Miasta Łódź oraz Mecena- sa – Ceramiki Paradyż. ŁDF dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. q 51 advertorial • design biznes meble.pl | maj 2020

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=