Miesięcznik "BIZNES meble.pl" czerwiec-lipiec 2019

49 advertorial targowy • branża HLT Sp. z o.o. | 48-340 Głuchołazy | ul. Kolejowa 5 | tel. +48 77 409 25 70 | fax +48 77 409 25 85 hlt@hlt.pl | www.hlt.pl Ważnym elementem stoiska targowe- go był ekspozytor. Zostały na nim osadzo- ne zarówno standardowe produkty, jak i no- wości. Ciekawostką były oprawy bateryjne, które można naładować za pomocą stan- dardowej ładowarki do telefonu. Tego typu rozwiązanie idealnie sprawdzi się w szafach i garderobach. Wbudowany akumulator oraz montaż na magnes pozwala na unik- nięcie uciążliwego okablowania. Ekspozycja ukazała także rozwiązania do łazienek. Chcąc wprowadzić oświetle- nie do łazienki, dobrym rozwiązaniem, jest zastosowanie taśmy LED o podwyższo- nym stopniu IP. HLT dodatkowo proponu- je Kombi Box IP44, jest do produkt łączący w sobie dwie funkcje: gniazdo elektrycz- ne i wyłącznik np. do sterowania oświetle- niem. Urządzenie zapewnia bezpieczeń- stwo użytkowania w miejscach narażonych na kontakt z wodą. Lustra zademonstrowane przez HLT na tegorocznej ekspozycji targowej, chociaż stanowią tylko wąski wycinek pomysłów drzemiących w głowach projektantów, po- kazały duży wachlarz możliwości firmy, za- równo w zakresie projektowania, jak i pro- dukcji. Pozwalają one na zaproponowanie rozwiązań spełniających wszystkie wyma- gania Klienta w zakresie kształtu luster, ich piaskowań, możliwych do użycia ma- biznes meble.pl | czerwiec-lipiec 2019 Premiera na targach Interzum – KIDO – system do zdalnego sterowania porzez sieć Wi-Fi oświetleniem za pomocą urządzeń mobilnych. Przestrzeń kuchenna jest miejscem przygotowywania posiłków, dlatego ważne jest zadbanie o czystość i komfort użytkowania. Pomocne mogą się okazać produkty firmy HLT takie, jak taśma antybakteryjna czy automatyczne gniazdo meblowe. Elementem wyróżniającym się był różowy kolor światła oświetlenia do roślin. Pokazanie znacznej części asortymentu firmy stało się możliwe dzięki ekspozytorowi. Lustra zostały wykorzystane w celu zademonstrowania możliwości technologicznych firmy. teriałów konstrukcyjnych i dekoracyjnych, rodzaju dostępnego oświetlenia i sposobu sterowania nim. Najważniejsza tegoroczna nowość to bezapelacyjnie system do zdalnego ste- rowania oświetleniem poprzez sieć Wi-Fi – KIDO – absolutna premiera na targach „Interzum”. Dzięki aplikacji można stero- wać oświetleniem zarówno RGB, mono jak i bikolor, przy pomocy telefonu komórko- wego lub tabletu. Każde z tych urządzeń ste- ruje osobno czterema kanałami. Można też łączyć w grupy dowolne kanały z każdego sterownika. Jeżeli oświetlenie jest mieszane np. RGB zmono, wtedymożna regulować je- dynie jasność, a jeżeli grupa składa się z jed- nego typu np. RGB, możliwe jest sterowa- nie wszystkimi jej parametrami. By ułatwić montaż zastosowany został system LEDO. Ten system połączeń pozwala w prosty spo- sób podłączyć oświetlenie, a gdy pojawi się potrzeba zmiany, to nie trzeba wymieniać całego okablowania tylko jeden element. Tegoroczna edycja targów „Interzum” udowodniła, że oferta HLT to już nie tylko pojedyncze produkty, ale całościowy kon- cept. Mocno zaakcentowana została po- trzeba znajdowania coraz bardziej eko- nomicznych rozwiązań, a to sprawia, że nowoczesne technologie źródeł światła będą się rozwijać. q

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=