Miesięcznik "BIZNES meble.pl" czerwiec-lipiec 2019

50 branża • advertorial targowy J ak zaznaczył Emenuele Gelosa, marketing&sales director ICA Group, firmowe produkty adre- sowane są do klientów poszukujących innowacyjnych produktów wysokiej ja- kości. Na blatach roboczych i innych po- wierzchniach meblowych sprawdzi się linia aksamitnych w dotyku, najnow- szych produktów ICA Group – nowocze- snych lakierów „X-Matt” o wyjątkowych parametrach chemicznych i fizycznych oraz właściwościach samonaprawczych. Założenia idei „Looking Ahead”, która przyświecała firmowej prezentacji w Ko- lonii, widać w takich właściwościach la- kierów, jak odporność na odciski palców, antyrefleksyjność, ultramatowość i eks- tremalna wytrzymałość. Jury konkur- su „Interzum Award” doceniło je przy- znając „X-Matt” nagrodę w kategorii „Intelligent material&design”. Przypo- mnijmy, że co dwa lata wystawcy pre- zentujący się na targach w Kolonii mają możliwość ubiegania się o tę prestiżową nagrodę. „Interzum Award” dla ICA Gro- up jest wyrazem uznania międzynaro- dowego jury złożonego z niezależnych ekspertów ze świata designu, materia- łów i architektury dla wysokiej jakości lakierów o wyjątkowych parametrach fi- zyko-chemicznych oraz właściwościach samonaprawczych. Ponadto, produk- ty pozwalają uzyskać powierzchnie ul- Środowisko przyszłości ICA Group, kierując się hasłem „Looking Ahead” zajrzała w przyszłość ekologicznego meblarstwa. Jest w niej miejsce dla nowoczesnych lakierów o wyjątkowych parametrach, czego dowodem jest kolejna nagroda „Interzum Award”. biznes meble.pl | czerwiec-lipiec 2019

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=