Miesięcznik "BIZNES meble.pl" czerwiec-lipiec 2020

39 wywiad • branża biznes meble.pl | czerwiec-lipiec 2020 K tóre pokolenie współtworzy dziś firmę? W naszej rodzinie, w pracę na rzecz firmy zaangażowane jest drugie strategicznie i początkowo nawet trzecie pokolenie. Razem z Bratem Cezarym Ba- rzyńskim jesteśmy drugim pokoleniem rozwijającym przedsiębiorstwo. Nasza spółka powstała w 1990 roku. Jej założy- cielami byli rodzice wraz z bratem. Czyli w tym roku obchodzą Państwo 30-lecie. Tak, przypada na listopad, także mamy się czym cieszyć. Nadal jesteśmy w tym biznesie, lubimy to, co robimy. Można powiedzieć, że biznes przerodził się w pasję. 30 lat rodzinnego biznesu w stosun- kowo niewielkim, przygranicznym mieście, to też wiele różnorodnych doświadczeń. Tak to prawda Zaczynaliśmy, kiedy w polskiej gospodarce rozpoczęła się wielka prywatyzacja. Rodzina nie miała wcześniej żadnego doświadczenia w tej branży. Meble to był dodatkowy pomysł na życie. Na rynku przestawały wówczas obowiązywać układy dawnych, wielkich przedsiębiorstw. Z rynku zostały usu- nięte podmioty, które kontraktowały odgórnie. Zaczął się wolny rynek, moż- na było zająć się sprzedażą, przygoto- wać asortyment i zaoferować klientom krótszy termin realizacji. Dodatkowo, zaczęły się pojawiać i poboczne tema- ty, takie jak obsługa serwisowa, trans- port, dodatkowe propozycje zakupów, czy aranżacje. Od jakiego asortymentu zaczynała spółka? Zaczynaliśmy od podstawowego, ba- zowego asortymentu. Były to ogólnie rzecz biorąc wszystkie meble tapicero- wane oraz meble skrzyniowe. Zawsze jednak celowaliśmy w meble markowe sprawdzonej jakości i odpowiednio wy- promowane. Podejmowaliśmy się też prób łączenia oferty kilku producentów dla jednego klienta – tak zwana oferta kompleksowa. Składaliśmy je do jednego projektu. Było to korzystne, bo odbior- ca nie musiał tracić czasu na pozycjono- wanie, ustawianie, dopasowywanie, do tego miał z góry zagwarantowane trans- port i serwis montażowy. Takie sche- maty mieliśmy już wypracowane od po- czątku i funkcjonują po dzień dzisiejszy. W pewnym momencie rynek meblar- ski zaczął przeżywać złote lata. To był znakomity czas dla importu, a tym bar- dziej eksportu. Importowaliśmy meble z Włoch, Holandii, Belgii. Krajem tran- zytowym stała się Białoruś. Meble trafia- ły do Rosji i byłych republik radzieckich. Mieliśmy stałych odbiorców za grani- cą wschodnią, najdalszy kontrahent Robert Barzyński, współwłaściciel i prezes firmy Meble Barzyńscy, o 30-letniej obecności na rynku, budowaniu sukcesu w handlu meblami i inwestycjach w kadrę. Trwałe i solidne Rozmawiała: Diana Nachiło Fot. Tomasz Markowski fundamenty

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=