Miesięcznik "BIZNES meble.pl" czerwiec-lipiec 2020

85 wiadomości • design Targi Sztuki Dostępnej po raz pierwszy online Od 7 do 30 czerwca za pośrednictwem platformy Allegro można było uczestniczyć w 3. edycji największych targów sztuki współczesnej w Polsce. Eseje o śmieciach Stanisław Łubieński w zbiorze esejów „Książka o śmieciach” zastanawia się, czym są współczesne śmieci i jak zmieniły się na przestrzeni wieków? Co mówią o naszej cywilizacji i współczesnym człowieku? Internauci mieli do wyboru tysiące dzieł sztuki, wystawionych przez artystów i galerie z całej Polski. Była to 3. edycja wydarzenia, które tym razem odby- ło się całkowicie online. Znakiem rozpoznawczym Tar- gów Sztuki Dostępnej jest limit ceny. Nic nie może tu kosztować więcej niż 5 tys. zł. Zakupy na targach od- bywały się w systemie „kup teraz” – po cenach z gó- ry ustalonych i nieprzekraczających tej maksymalnej kwoty określonej przez organizatorów. Udział w wydarzeniu wzięli, tak jak w przypadku poprzednich edycji, galerie i artyści z całej Polski. Na liście galerii znalazły się m.in. Vivid z Wrocławia, kra- kowskie galerie Connaisseur, Dyląg i Fresz oraz wie- le warszawskich placówek, m.in .: Ether, 101 Projekt, Stalowa, ToTuArt, Po Prawej Stronie Wisły. W ofercie galeryjnej uwagę zwracały kolekcjoner- skie perełki. Leonarda Art Gallery sprzedawała pla- katy legendarnego Rosława Szaybo, gwasze Andrze- ja Cisowskiego oraz limitowaną edycję 12 grafik mi- strza Andrzeja Dudzińskiego pt. „I znowu daliśmy się zaskoczyć”. Galeria ArtKomiks.pl proponowała boga- tą ofertę czołowych światowych twórców działających w gatunku custom bootleg toys (zabawki kolekcjo- nerskie). Na Licytację Specjalną galeria przeznaczy- ła jedną z figurek słynnego artysty kryjącego siępod pseudonimem KAWS, z edycji przygotowanej dla Mo- MA z okazji indywidualnej wystawy w 2017 r. Cena wywoławcza obiektu wynosiła 3 tys. zł. Artyści występujący na targach indywidualnie re- prezentowali różne pokolenia i środowiska. Nie zabra- kło nazwisk już znanych i cenionych, takich jak Jo- anna Sarapata czy Piotr Czajkowski, który specjalnie na targi przygotował nowy zbiór rysunków ze swojego słynnego cyklu Metro. Dla wielbicieli street artu sen- sacją była obecność na targach Młodego Drona, po- staci kultowej w kręgu grafficiarskim. Wystawiał on na sprzedaż najnowsze prace wykonane w technikach litografii i sitodruku. Targi Sztuki Dostępnej to wyłącznie sztuka współ- czesna, ale do wyboru były również obiekty artystycz- ne, wykonane w różnych technikach i gatunkach. Od dzikich wysypisk w każdym polskim lesie i za- śmieconych przydrożnych rowów, po apokaliptyczne obrazy azjatyckich plaż, które przypływ zalewa tonami odpadków. Plastikowe butelki, sznurki od snopowią- załki, gruz z budowy czy konfetti z niedopałków wokół przystanków. Śmieci są wszędzie. Tak bardzo wszę- dzie, że przestajemy je zauważać. Książka o śmieciach Stanisława Łubieńskiego to kolekcja esejów o śmieciach ilustrowana zdjęcia- mi autora. Są to eseje literackie, ale oparte na ba- daniach i rozmowach ze specjalistami. Laureat Na- grody Literackiej Nike Czytelników 2017 zastanawia się w nich, czym są współczesne śmieci i jak zmie- niły się na przestrzeni wieków. Jakie zagrożenie nio- Obok malarstwa nie mogło zabraknąć zatem grafiki warsztatowej oraz inkografii (tu jak zwykle prym wio- dła DESA Modern z odbitkami dzieł słynnych polskich malarzy, np. Edwarda Dwurnika, Jana Dobkowskiego, Jana Wilkonia, Tadeusza Dominika). Kupić można było plakaty (Filip Zbrzeźniak), fotografie artystyczne (Ja- rek Madejski, Piotr Leczkowski), rzeźby (Krzysztof Re- nes, Jarosław Borek), a nawet obiekty ze szkła arty- stycznego (Magdalena Tyc-Witwicka). q są ze sobą i co my możemy w tej sprawie zrobić? Co mówią o naszej cywilizacji, o współczesnym człowie- ku, o nieumiarkowaniu, chciwości, egoizmie? O tym, jaki krajobraz zastaliśmy, a jaki po sobie zostawimy. Śmieci są trochę tak jak ptaki. Mają swoje ulubio- ne habitaty, te leśne często różnią się od nadrzecz- nych, plażowych czy łąkowych. Pomyślałem, że może warto się temu przyjrzeć. Przyjrzeć się sobie. Swoim śmieciom. Przedmiotom, które kupuję i które wyrzu- cam. Chciałem się dowiedzieć czegoś o materiałach, z których powstały, i tym, jaki może być ich dalszy los. Zacząłem czytać o recyklingu, o historii konsumpcjo- nizmu, zacząłem spędzać godziny nad opracowania- mi branżowymi. Zaczepiałem fachowców. Opowie- dzieli mi o krzemiennych siekierkach i o tym, w których butelkach ginie najwięcej żuków leśnych. Pozwolili pa- trzeć, jak działają sortery optyczne w sortowni śmie- ci i zajrzeć mikroskopem w polimerowe wąwozy. Po- czułem, że pierwszy raz widzę drugą, tę ciemną stro- nę księżyca, równoległy świat, który toczy się zupełnie poza moją, naszą świadomością. To musiało się skoń- czyć książką – tak o powstawaniu esejów opowiada sam autor – Stanisław Łubieński. q biznes meble.pl | czerwiec-lipiec 2020 DESA Modern, Jan Dobkowski, Australijski sen. Fot. Marcin Koniak. „Książka o śmieciach” Stanisław Łubieński, Wydawnictwo Agora. Czas na młody design Ruszyła 15. edycja prestiżowego konkursu „Diament Meblarstwa”. Jedną z kategorii konkursowych jest „Młody design”. Diament Meblarstwa to znany i ceniony w branży konkurs, który organizowany jest po raz piętnasty. Od kilku lat wśród kategorii konkurso- wych znajduje się „młody design” – tak jest też w tym roku. Studenci oraz ubiegłoroczni i tegoroczni ab- solwenci szkół i uczelni wyższych mogą zgłaszać bezpłatnie swoje projekty mebli i elementów wy- posażenia wnętrz. Zgłoszenia będą przyjmowane do 12 października. Organizatorzy – Wydawnictwo meble.pl , wy- dawcę miesięcznika „BIZNES meble.pl ” oraz Me- ble.pl S.A. – zachęcają młodych ludzi do uwol- nienia kreatywnego potencjału i do tego, by spró- bowali swoich sił w najbardziej prestiżowym konkursie skierowanym do branży meblarskiej. Być może udział w konkursowych zmaganiach stanie się przepustką do kariery. q

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=