Miesięcznik "BIZNES meble.pl" czerwiec-lipiec 2020

92 design • wyzwania biznes meble.pl | czerwiec-lipiec 2020 stwa. Tak się złożyło, że pracuję aktualnie razem z przyjaciółką – Agnieszką Mazu- rek (z którą prowadzimy kolektyw projek- towy Ekierki) – nad projektem urządzenia ułatwiającego funkcjonowanie w społe- czeństwie osobom niewidomym. W czasie pandemii uczestniczyłyśmy w warsztatach poprzedzających proces projektowy rów- nież z osobami niewidomymi i bezpośred- nio doświadczyłyśmy skali tego problemu. Prześcigamy się w nowinkach technicznych i gadżetach, podczas gdy podstawowe po- trzeby osób niepełnosprawnych nie są za- uważane. Razem z firmą Harpo i Metaphor staramy się choć w części to zmienić. Pan- demia jest czasem refleksji, zatrzymania i dostrzeżenia wielu, również tych pomija- nych dotychczas potrzeb. Nowe funkcjonowanie To, na co przede wszystkim zwra- ca uwagę Wiktoria Lenart, to drastycz- na zmiana sposobu pracy. Nigdy wcześniej nie pracowaliśmy aż tyle z domu, korzysta- jąc z nowych technologii, które oferują nam spotkania online, czy zdalne zarządzanie projektami – wskazuje Wiktoria Lenart. – Nawet mój przedpokój zmienił się w po- czekalnię dla prototypów, które przesłał mi do zaopiniowania klient, a salon jest co- -workingiem dla mnie i mojego męża oraz placem zabaw dla dzieci. To wcześniej po prostu nie mieściłoby się w głowie, a dziś wiele firm, korzystając z sytuacji, na sta- łe decyduje się na wdrażanie nowego sty- lu pracy. Pojawia się zatem pytanie – jak będzie rozwijało się projektowanie prze- strzeni pracy? Przecież termin „praca on- line” kryje pułapkę. Nawet w pracy online potrzebna jest przecież fizyczna przestrzeń, przestrzeń, którą najczęściej są nasze domy i w przeciwieństwie do balonu nie zwięk- szają swojej powierzchni, gdy mocniej dmuchniemy. W opinii Joanny Lisieckiej, nie mo- żemy mówić o świecie post-pandemicz- nym. Ten stan trwa, a jedyne, co jest pewne, to ciągłe zmiany, wynikające ze stale zmie- niających się warunków – zauważa Joan- na Lisiecka. –  Przewartościowujemy nasze zasady, poglądy, otoczenie. Bardziej niż kie- dykolwiek motorem do zmian staje się po- szukiwanie poczucia bezpieczeństwa w opo- zycji do płytkiego podążania za komfortem. Nowe funkcjonowanie już nie tylko jedno- stek, ale całych społeczności, wytwarzać bę- dzie pole do obserwacji i proponowania roz- wiązań w tym również w meblarstwie. Mamwrażenie i nadzieję, że w szczególności osoby z branży kreatywnej zadają sobie teraz pytanie – jak realizować swoje ambicje w odpowiedzialny i wrażliwy społecznie sposób. Wiktoria Szawiel. Seria obiektów świetlnych „Fragmenty”. ↑ ↑ Jako kuratorka i jednocześnie jedna z projektantek pracowałam nad stworzeniem najnowszej kolekcji Manuba dla Gdynia Design Days. Do współpracy zaprosiłam Kamilę Niedzwiedzką oraz Dominikę Kulczyńską i Matusza Peringera z Zakwas Studio – mówi Agata Nowak. Fot. Konrad Kulczyński. Mamnadzieję, że próbując nadrobić straty gospodarcze wynikające z pandemii, nie będzie się jednak zapominać o takważnych problemach jak np. deficyt wodny z jakim obecnie się zmagamy. Przywołuję akurat ten problemponieważ razem z Michałem Bachowskimpodjęliśmy ten temat jako kuratorzy tworząc wystawę „Mamy problem z wodą”, dla festiwalu Gdynia Design Days, który odbędzie się wwersji online w dniach 4-11 lipca. Agata Nowak.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=