BIZNES meble.pl czerwiec-lipiec 2014 - page I

m i e s i ę c z n i k b r a n ż o w y g r u p y m e b l e . p l
nr
6-7/2014
(44-45)
c z e r w i e c - l i p i e c
ISSN 2082-6338
cena:
16,90
(w tym 8% VAT)
Relacje z targów:
Proposte, Xylexpo
Raport:
10 lat Polski w Unii Europejskiej
Tyralla
Frank
Rozwój i kierowanie firmą w nieznanej
kulturze, w obcym języku to zadanie, które
niesamowicie poszerza własne horyzonty.
Szkło
w meblarstwie
produkt:
meble tapicerowane
technologie:
uszlachetnianie
powierzchni
meblowych
wywiady:
Aleksander Czarny
Łukasz Niechciał
I II,1,2,3,4,5,6,7,8,9,...IV
Powered by FlippingBook