Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  101 / 112 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 101 / 112 Next Page
Page Background

f

sylwetka

X

chillout

sierpieñ 2017

[

BIZNES meble.pl

101

O

d 19. roku życia,

czyli od 5 lat, pra-

cuję z tatą. Już

gdy zaczynaliśmy

wspólną pracę tata

bardzo dużo mó-

wił o wystawiennictwie, że tego w Polsce

brakuje. Pierwsze kroki zrobiliśmy u nas,

pod Łodzią, w Centrum Handlowym

w Rzgowie, gdzie znajduje się dostosowa-

ny do potrzeb wystawiennictwa obiekt.

Zorganizowaliśmy tam targi mody, przy

których ja również pracowałam

– wspo-

mina początki zawodowej kariery.

Samo Centrum Handlowe Ptak to

obiekt wystawienniczy, z tym że jest to

stałe wystawiennictwo – 2,5 tys. skle-

pów i 250 tys. m

2

pod dachem.

Mamy

tam firmy produkujące odzież i przez

cały czas sprowadzaliśmy im klientów

kontraktacyjnych, czyli takich, którzy

kupują w dużych ilościach, dzięki cze-

mu stworzyliśmy w Rzgowie miejsce

zbytu polskiej odzieży. Przyjeżdżają

tam klienci właściwie z całego świata

– przede wszystkim z Europy Wschod-

niej, ale także z Europy Zachodniej po-

jawia się coraz więcej odbiorców. Polska

odzież jest znana na całym świecie, jest

bardzo dobrej jakości

– mówi Kasia

Ptak.

WCZORAJ BYŁO TU ŚCIERNISKO

Kilka lat temu Antoni Ptak zain-

westował w Nadarzynie. Przed 2 laty

zakończono modernizację Międzyna-

rodowego Centrum Targowo-Kongre-

sowego Ptak Warsaw Expo. Na 50 ha

znajduje się 6 nowoczesnych hal, oferu-

jących ponad 143 tys. m

2

powierzchni

wystawienniczej.

Kasia Ptak pracuje w podwarszaw-

skim Nadarzynie od powstania obiektu

w 2015 r.

Jeszcze 2 lata temu tutaj nic

nie było, dzisiaj organizujemy ponad

30 imprez rocznie, tempo rozwoju jest

błyskawiczne. Angażuję się w niektóre

z nich osobiście, ale przede wszystkim

jest to „Warsaw Home”. To moje dziecko

i chciałabym, aby te targi były imprezą

na skalę europejską, by były wymieniane

jednym tchem obok Kolonii, Mediola-

nu i Paryża. To jest mój cel

– wyjaśnia.

Myślę, że po tegorocznej edycji „War-

saw Home” spore grono osób z zagranicy

będzie o naszych targach wiedziało lub

słyszało. Oczywiście, my ich informuje-

my, że takie targi się odbywają, bo to są

dla nas najważniejsze osoby i chcemy,

by do nas przyjechali, zobaczyli i za rok

zdecydowali się u nas wystawić. Jeżeli

po jednej edycji mamy 3 hale, to za rok

może być ich 6. To jest realne i jeżeli nam

się to uda, stworzymy olbrzymie targi

o skali, której w Polsce jeszcze nie było,

pod względem wielkości porównywalne

do największych branżowych targów za-

granicznych. Tak wielka impreza, z tak

dużą liczbą firm sama się wypromuje

w branży. Chociaż my podejmujemy

działania marketingowe, także zagrani-

cą – od Europy po Azję Dalekowschod-

nią. Budujemy ogromne bazy danych,

mamy call center – 60 osób, które co-

dziennie wykonują mnóstwo telefonów

i uzupełniają bazy danych.

„Warsaw Home” to impreza dedy-

kowana trzem kategoriom klientów. Po

pierwsze – dystrybutorom mebli lub

dodatków, po drugie – firmom zama-

wiającym hurtowo meble, np. do hotelu

lub do biura oraz architektom, odpo-

wiedzialnym za projekty biur czy ho-

teli, po trzecie – klientom docelowym

na miejscu.

Dwie pierwsze kategorie to

dla nas najważniejsi klienci. Jeżeli bę-

dziemy w stanie zapewnić wystawcom

takich klientów, to oni się wystawią za

rok

– podkreśla Kasia Ptak.

Czy model, który tak dobrze się

sprawdził w przypadku odzieży da się

przełożyć jeden do jednego na meble?

Jeden do jednego – na pewno nie, choćby

pod względem liczby klientów, bo odzież

i meble to jednak inne zamówienia,

zamówienia kontraktacyjne, hurtowe,

ale są takie centra handlowe na świe-

cie, choćby w Chinach, gdzie są bardzo

wysokiej jakości meble, kontraktowane

w centrach stałych. Jeżeli skupilibyśmy

u nas znaczących polskich producentów

mebli i to miejsce byłoby rozpoznawalne,

to myślę, że byłaby to ciekawa propozycja

dla rynku

– odpowiada.

TATA MA ZAWSZE RACJĘ

W biznes wciągnął ją ojciec, Antoni

Ptak, jeden z największych i najbardziej

znanych polskich przedsiębiorców.

Tata

pracował zawsze bardzo dużo. Często

wychodził z domu o 5 rano, a nawet

W wystawienniczy biznes wciÈgnÈï jÈ ojciec.

To on zaraziï jÈ siïÈ do dziaïania na co dzieñ

ibnauczyï pozytywnego myĂlenia. By pracowaÊ

zbnim zrezygnowaïa ze studiów wblondyñskiej

Regent`s College. Kasia Ptak, szefowa targów

„Warsaw Home”, których druga edycja odbÚdzie siÚ

wbpaědzierniku br.

ZAWSZE

MAMWIAR}WbTO,

CO ROBI}

M a r e k H r y n i e w i c k i