Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  103 / 112 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 103 / 112 Next Page
Page Background

sylwetka

X

chillout

sierpieñ 2017

[

BIZNES meble.pl

103

nych kupców. Z takim zasobem jest to

realne! Aczkolwiek aby osiągnąć ten cel

potrzebne jest zaufanie i zaangażowanie

polskich producentów. Mam nadzieję, że

już niedługo razem osiągniemy sukces.

Liczę na to, że w trzeciej edycji będziemy

mieć całą halę polskich producentów. To

z myślą o nich tworzyłam to wydarzenie

– mówi.

Na liście wystawców jest sporo firm

zagranicznych. Ich obecność to z pew-

nością gratka dla warszawskiego ryn-

ku

architektoniczno-wnętrzarskiego,

ale przede wszystkim – dla klientów ze

Wschodu, których liczne grono ma się

pojawić w październiku w Nadarzynie.

Oczywiście chciałabym zrobić w Polsce

imprezę, która będzie międzynarodo-

wa, ale polskie firmy zawsze będą miały

u mnie lepsze warunki i lepsze lokaliza-

cje, bo to je będziemy przede wszystkim

promować. Oferta polskich producentów

to już bardzo wysoki poziom, współpra-

cują ze znanymi projektantami, tworzą

bardzo wysokiej jakości meble, które

sprzedają się na całym świecie. To trze-

ba pokazać – i pokazać nie tylko wśród

polskich mebli, ale wśród najlepszych

światowych producentów

– podkreśla

Kasia Ptak.

Stały zespół „Warsaw Home” to nie-

spełna 10 osób.

Nie liczę pozostałych

pracowników firmy, którzy angażują

się przed samymi targami. No i przede

wszystkim Zarządu, który za nami stoi,

wspiera nas, czuwa nad nami, bo ja je-

stem jeszcze młoda, ale oni mówią, że

„Kasia to musi robić sama, ona najlepiej

wie, jak to robić, nie możemy jej już pod-

powiadać”

– śmieje się. –

Nie chcę być

w Zarządzie firmy, mogłabym być, ale

mam swój projekt, żyję nim, to jest moje

dziecko, chcę go rozwijać. Mam plan,

aby odłączyć „Warsaw Home” z firmy, by

była to moja osobna firma, bym ją roz-

wijała. To jest moje życia.

NAWET NA WAKACJACH

MYŚLI O PRACY

Potrafię odpocząć, nie jestem taka

jak tata, który nie potrafi na wakacjach

za bardzo odpoczywać. Ale nawet na

wakacjach myślę o pracy, bo nie można

przestać o niej myśleć, ona mi towarzyszy

nawet w trakcie robienia czegoś, co lubię.

Nawet jak zachodzę do sklepu, to myślę:

„O, ta firma może by się wystawiła na

targach.” To jest ta pasja i to jest to moje

hobby

– mówi.

Kocha muzykę, sama trochę śpiewa,

a że narzeczony gra na gitarze, czasa-

mi urządzają sobie wieczorne koncer-

ty. Lubi podróżować, inspiruje ją Azja,

przede wszystkim Daleki Wschód:

Chiny, Japonia, także we wnętrzach.

W lipcu poleciała do Japonii na – jak

podkreśla – wyjątkowy wypoczynek:

zwiedzanie tego kraju z plecakiem.

d

OCZYWI¥CIE CHCIA’ABYM ZROBIm WbPOLSCE

IMPREZ}, KTÓRA B}DZIE MI}DZYNARODOWA,

ALE POLSKIE FIRMY ZAWSZE B}Dk MIA’Y U MNIE

LEPSZE WARUNKI IbLEPSZE LOKALIZACJE, BO TO

JE B}DZIEMY PRZEDE WSZYSTKIM PROMOWAm.

OFERTA POLSKICH PRODUCENTÓW TO JU¿ BARDZO

WYSOKI POZIOM, WSPӒPRACUJk ZE ZNANYMI

PROJEKTANTAMI, TWORZk BARDZO WYSOKIEJ

JAKO¥CI MEBLE, KTÓRE SPRZEDAJk SI} NA CA’YM

¥WIECIE.

Pamiątka z wakacyjnego wyjazdu do Japonii.

Wieczorny spacer po Florencji.