Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  105 / 112 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 105 / 112 Next Page
Page Background

od kulis

X

chillout

sierpieñ 2017

[

BIZNES meble.pl

105

Szynaka Day

wbwyjÈtkowej

atmosferze

Tegoroczna, piÈta juĝ edycja Szynaka Day miaïa

wyjÈtkowÈ oprawÚ, abto ze wzglÚdu na obchodzony

przez ğrmÚ Szynaka Meble jubileusz 60-lecia. Byïy

gratulacje, ĝyczenia, prezenty ibodznaczenia dla

wïaĂcicieli, pracowników oraz przyjacióï ğrmy

Szynaka Meble. Po czÚĂci oğcjalnej przyszedï czas

na zabawÚ przy muzyce najwiÚkszych gwiazd polskiej

estrady.

Opr. Marek Hryniewicki

Docenieni zostali również

pracownicy, którzy uhonoro-

wani zostali odznaczeniami

państwowymi za długoletnią

służbę i wkład w rozwój Grupy

Meblowej Szynaka.

Podczas tegorocz-

nej edycji Szynaka

Day wystąpiło kilku

lubianych artystów,

w tymm.in. Krzysz-

tof Krawczyk.

Grupa Golec uOrkiestra, Alina

i Jan Szynaka, Józef Blank

– burmistrz Nowego Miasta

Lubawskiego.

Jan Szynaka, Alina

Szynaka, Józef Blank

– burmistrz Nowego

Miasta Lubawskiego

i Gustaw Marek Brzezin

– MarszałekWojewódz-

twaWarmińsko-Mazur-

skiego.

W sobotę, 8 lipca, na

nowomiejskim stadionie

zgromadziło się kilkana-

ście tysięcy osób.

Gwiazdą wieczoru była Golec

uOrkiestra, która swoimi naj-

większymi przebojami porwała

nowomiejską publiczność do

wspólnej zabawy.

Cleo, Alina i Jan

Szynaka, Józef

Blank – burmistrz

Nowego Miasta

Lubawskiego.