Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  107 / 112 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 107 / 112 Next Page
Page Background

od kulis

X

chillout

sierpieñ 2017

[

BIZNES meble.pl

107

NieĂpieszne

arcydzieïo

WiÚkszoĂÊ obiektów zgromadzonych na wystawie

„NieĂpieszne arcydzieïo/Unhurried Masterpiece” zostaïo

zaprezentowana wbPolsce po raz pierwszy. Prace ich

twórców pojawiajÈ siÚ wbnajbardziej prestiĝowych

realizacjach na caïym Ăwiecie ibzasilajÈ kolekcje designu

wiodÈcych Ăwiatowych muzeów. Wystawa zostaïa

zaprezentowana wbotwartej 20 czerwca br., pierwszej

stacjonarnej galerii sztuki uĝytkowej ibconcept store KOOKU

wbBiaïymstoku

„Nieśpieszne arcydzieło/

Unhurried Masterpiece”to

interesujący przegląd tego, jak

współcześni twórcy działający

na pograniczu rzemiosła, sztuki

i designu wykorzystują w swoich

pracach drewno, jak różnorod-

nych inspiracji dostarcza im ten,

wydawałoby się świetnie już

znany, materiał. Kontakt i praca

z drewnem budzą refleksje nad

czasem, materią z którą zmaga

się człowiek, naszymi związkami

ze światem natury, zmieniają-

cymi się definicjami luksusu. To

materiał, który budzi emocje.

Drewno to

materiał, który

budzi emocje.

Otwarcie galerii sprzyjało roz-

mowom nie tylko o designie.

Autorami prezentowanych na wystawie prac są: Piet Hein Eek, Paul Heij-

nen, Johannes Hemann, John Eric Byers, Christophe Delcourt, Cameron

Mathieson i Alcarol.

Otwarcie concept store

KOOKU w Białymstoku

zgromadziło wielu

gości związanych

z branżą wyposażenia

wnętrz.