Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  108 / 112 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 108 / 112 Next Page
Page Background

Diana Nachiło

dziennikarka miesięcznika„BIZNES meble.pl”

L

udzie się zmieniają. Świat się zmienia. Na

łamach bieżącego wydania naszej gazety

można znaleźć wiele przykładów tej znanej

prawdy. Na rynku pojawiają się nowe pro-

dukty, które są wyrazem nowych tendencji. Dobrze

widać to m.in. w dziale technologie, gdzie pokazujemy

nowy sposób myślenia firm oferujących powierzchnie

dekoracyjne. Energią trendów nadal jest zmiana, ale

wyraźniej widać, że głównym bohaterem jest nie pro-

dukt, a człowiek. Obserwatorzy podkreślają, że to, co

wczoraj było typowe dla takich przestrzeni życia spo-

łecznego, jak ekonomia, kultura, polityka czy środowi-

sko, dzisiaj często nie ma racji bytu. Siła transformacji

jest ogromna i nie da się jej powstrzymać.

Praca projektantów i przemysłu od dawna jest

pod czujną obserwacją naszego felietonisty – Zdzi-

sława Sobierajskiego. W przygotowanym dla nas

artykule, również zwraca uwagę na temat zmiany:

Uważam, że nawet najlepszy design nie zbawi na-

szego świata. Świat poprawiają wyłącznie inwestorzy

finansując pozytywne zmiany. Na takim poziomie

projektowana potrzebne jest doświadczenie zawodo-

we, przeżyte porażki, wiedza o technologiach i mate-

riałach, o rynku i zachowaniu klientów.

Osoby, które ciekawe są zmian i nowości, z pew-

nością zaintryguje program październikowego Łódź

Design Festival, którego czas trwania – co ważne

– uległ zmianie. Organizatorzy już dziś informują:

Nowość zdaje się być najważniejszą cechą współ-

czesności. Zakwestionowaliśmy wiele starych prawd

i utartych sposobów myślenia. Po raz pierwszy w hi-

storii, w wysoko rozwiniętych społeczeństwach, naj-

młodsze pokolenia żyją w świecie diametralnie innym

od tego, w którym dorastali ich rodzice. Niespotykane

wcześniej zmiany technologiczne, społeczne i śro-

dowiskowe motywują do ciągłego poszukiwania no-

wych rozwiązań

. Jakie to zmiany? Jakie rozwiązania?

Bądźmy uważni. Obserwujmy i doświadczajmy.

ZMIANA IbNOWO¥m

W

szyscy dobrze pamiętamy, do cze-

go może doprowadzić pominięcie

dwóch słów, tym bardziej, że cho-

dziło o projekt nowelizacji ustawy

o radiofonii i telewizji. Nie wszyscy mamy jednak

świadomość, jaki zamęt mogą wprowadzić dwie

dodatkowe litery.

Od kilku lat, jak zapewne Państwo wiedzą,

przeprowadzamy badania czytelnictwa. Pytamy

naszych czytelników m.in. o to, skąd dowiedzieli

się o miesięczniku „BIZNES meble.pl”, jak ocenia-

ją jego poziom merytoryczny oraz graficzny, jakie

artykuły najchętniej czytają, na ile miesięcznik jest

przydatny w ich codziennej pracy. Prosimy także

o ocenę dodatkowych inicjatyw Wydawnictwa me-

ble.pl.

W tym roku takie badania również zostaną

przeprowadzone, a każdy respondent otrzyma pół-

roczną prenumeratę miesięcznika „BIZNES meble.

pl”. Wystarczy w dniach 10 sierpnia – 30 września

wypełnić ankietę dostępną w tej oto lokalizacji:

http://www.biznes.meble.pl/ankieta-2017.

A teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację: sezon

urlopowy trwa w najlepsze, w wydawnictwie przeby-

wa tylko kilka osób, w związku z czym panuje niczym

niezmącony spokój. Aż tu nagle e-mail! Co prawda, na

co dzień otrzymujemy tysiące wiadomości, ta jednak

mocno wyróżnia się swoją treścią. Najbardziej zaska-

kuje nas pytanie:

Czy mają Państwo jakieś badania

poczytalności?

W wydawnictwie pełna konsternacja

i dezorientacja. Otóż takich badań JESZCZE nie prze-

prowadzaliśmy. Z tego co wiem, to oceny poczytal-

ności dokonuje lekarz psychiatra, na podstawie prze-

prowadzonego badania sądowo-psychiatrycznego.

Wcześniej zgodę musi wyrazić sąd lub prokurator, wy-

dając odpowiednie postanowienie. Być może wyniki

TAKICH BADAŃ w pewnych kręgach uznawane by-

łyby za interesujące, jednak pozostaniemy przy bada-

niach czytelnictwa, ewentualnie poczytności naszego

miesięcznika… lub czasopisma.

(…) LUB CZASOPISMA

Anna Szypulska

dziennikarka miesięcznika„BIZNES meble.pl”

chillout

X

felietony

Fot. Tomasz Markowski

108

BIZNES meble.pl

[

sierpieñ 2017