Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  38 / 112 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 38 / 112 Next Page
Page Background

MGR INŻ. PIOTR DOMAŃSKI

Absolwent SGGW-AR, Wydział Technologii Drewna; przez całe

życie zawodowe związany z przemysłem drzewnym.

38

BIZNES meble.pl

[

sierpieñ 2017

branĝa

X

analiza

W ostatnim artykule obiecałem Państwu odpowiedzieć na dwa postawione

pytania. Pierwsze: czy te rozwiązania, które proponują nam producenci maszyn

i urządzeń do produkcji mebli są rzeczywiście tak korzystne (oczywiście dla

producentówmebli)? I drugie: jak to ocenić i porównać z obecnymi na naszym

rynku rozwiązaniami? Tak jak pisałem, proponowane na targach„Ligna”

rozwiązania w dużej mierze dotyczyły oferowania automatycznych linii do

jednostkowej produkcji mebli zarządzanych systemem informatycznym.

„Ligna” okiem fachowca, cz. 2

PORÓWNANIE DWÓCH SYSTEMÓW PRODUKCJI MEBLI (JEDNOSTKOWEJ IbSERYJNEJ)

Operacja technologiczna

UrzÈdzenia / obrabiarki

UrzÈdzenia / obrabiarki

Automa-

tyczna

linia do

jednost-

kowej

produkcji

mebli

Automa-

tyczna

linia do

seryjnej

produkcji

mebli

CiÚcie

elementów

na formatki

meblowe

Pilarka

panelowa

kÈtowa (14

elementów

zbpïyty)

Pilarka

kÈtowa (14

elementów

zbpïyty ib6 pïyt

wbpakiecie)

2,80

19,60

2

1

5,60

19,60

0,29

0,05

WydajnoĂÊ 1

obrabiarki / urzÈ-

dzenia wbgnieědzie

wbtaktach / min.

WydajnoĂÊ 1

obrabiarki / urzÈ-

dzenia wbgnieědzie

wbtaktach / min.

Liczba urzÈdzeñ /

obrabiarek

wbgnieědzie

Liczba urzÈdzeñ / ob-

rabiarek wbgnieědzie

WydajnoĂÊ gniazda

wbtaktach na minutÚ

(liczba elem. / min)

WydajnoĂÊ gniazda

wbtaktach na minutÚ

(iloĂÊ elem. / min).

Czas przejĂcia ele-

mentu przez gniazdo

wbminutach

Czas przejĂcia ele-

mentu przez gniazdo

wbminutach.

Wiercenie

otworów

technologicz-

nych

Wiertarki CNC

Wiertarki

przelotowe

CNC

5,00

18,00

2

2

10,00

36,00

0,10

0,03

Okleinowanie

waskich

pïaszczyzn

Linia do

okleinowania

skïadajÈca siÚ

zb4 urzÈdzeñ

Automatyczna

linia do okle-

inowania –b2

okleiniarki

dwustronne

7,00

25,00

1

1

7,00

25,00

0,14

0,04

Pakowanie

mebli

wbkartony

Stanowiska

do pakowania

pojedyñczych

kartonów (10

elementów

wbkartonie)

Linia do pako-

wania mebli

wbkartony (10

elementów

/ karton,

wydajnoĂÊ ca

6 kartnów /

minutÚ)

’Èczny czas

przepïywu

elementu

przez ciÈg

produkcyjno-

-magazynowy

min.

2,50

60,00

5

1

12,50

60,00

0,08

0,02

634,61

15.120,14

’Èczny czas

przepïywu

elementu

przez ciÈg

produkcyjno-

-magazynowy

(min.)

Bufor

elementów

Automatyczny

bufor

Bufor

(elementy

na buforze

skïadowane sÈ

4 godziny)

x

x

1

1

x

x

4,00

240,00

Bufor przed

pakowaniem

Automatyczny

bufor

Bufor przed

pakowaniem

(elementy

na buforze

skïadowne sÈ

4 godziny)

x

x

1

1

x

x

30,00

240,00

Bufor

elementów

Automatyczny

bufor

Elementy

na buforze

skïadowane sÈ

4 godziny

x

x

1

1

x

x

120,00

240,00

Magazyn

wyrobów

gotowych

Pola

odkïadcze

Magazyn

wyrobów go-

towych (liczba

elementów na

magazynie

dla czasu

skïadowania

10 dni

WydajnoĂÊ

linii wbliczbie

elementów na

zmianÚ dla

czasu pracy

400 min.

2.240,00

78.400,00

480,00

14.400,00

2.240,00

7.840,00

WydajnoĂÊ

linii wbliczbie

elementów na

zmianÚ dla

czasu pracy

400 min.