Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  43 / 112 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 43 / 112 Next Page
Page Background

TopSolution

| 02-972 Warszawa | ul. Ks. Prym. Augusta Hlonda 10b/3 | tel. +48 22 314 69 19

info@topsolution.pl

|

www.topsolution.pl

advertorial

X

design

Internetowy konğgurator

–bautomatyzacja procesu

zamawiania ibprodukcji

Konfigurator firmyTopSolution jest to rozwią-

zanie pozwalające na prezentację i sprzedaż

konfigurowalnychmebli przez Internet. System

umożliwia klientomkastomizację produktów

i podgląd zmiannamodelu3Dprzez stronę

internetową. Konfigurator zawiera również

mechanizmdynamicznegowyliczania ceny.

Wdalszymetapiemożna go spiąć z systemem

CAD/CAM, np. TopSolidWood, aby zautomaty-

zować produkcję zamówionego, nietypowego

mebla.

sierpieñ 2017

[

BIZNES meble.pl

43

Konfigurator jest złożony z trzech części:

• Edytor, w którym producent sam definiuje dostępne zakre-

sy: wymiarów produktu, palet kolorów, opcjonalnych okuć.

W edytorze modelujemy elementy mebla w 3D, w powiązaniu

do założonych parametrów. Skomplikowane modele okuć mo-

żemy importować z systemów CAD.

• Interfejs dla klienta końcowego, w którymmoże zobaczyć mo-

del 3D mebla oraz dostępną konfigurowalność. Layout części,

którą widzi klient końcowy można dostosować w razie potrze-

by do jego wymagań.

• Mechanizm sklepu internetowego, poprzez który można zama-

wiać i śledzić proces sprzedaży wybranych skastomizowanych

produktów, zarządzać marżami, rabatami itp.

W module edytora modelujemy parametrycznie szczegółowy

projekt mebla. Podpinamy do elementów lub grup elementów (kor-

pus, fronty, czoła szuflad itp.) dostępne palety kolorów. Definiuje-

my następnie opcje dostępne dla danego mebla. Oprócz zakresów

wymiarów, są to warianty okuć, np. droższe i tańsze prowadnice,

zawiasy, nóżki i dolne inne elementy. Modele okuć możemy im-

portować z zewnętrznych systemów CAD, dzięki czemu na stronie

konfiguratora możemy przedstawić dokładne modele 3D.

Konfiguratorma systemdynamicznego liczenia ceny. Cena jest

liczona dla elementów płytowych na podstawie pola powierzchni,

możemy również przeliczać ją po objętości, czy też długości. Do

akcesoriów możemy wprowadzać dodatkowe usługi, np. przelot-

ka kablowa wymaga frezowania w blacie i jeśli zostanie dodana, to

do ceny zostanie wliczony koszt przelotki oraz koszt dodatkowego

frezowania. System docelowo w zakładzie produkcyjnym można

spiąć z TopSolid Wood i zautomatyzować proces produkcji mebli

zamówionych przez konfigurator. Głównym zamysłem systemu

jest to, aby dodanie produktu do konfiguratora i określenie zmien-

nych nie wymagało informatycznej wiedzy.

Sprzedaż konfigurowalnych mebli poprzez platformę www

niesie wiele korzyści począwszy od lepszego przedstawienia pro-

duktu i dostępnych opcji, po wyeliminowanie pomyłek w komu-

nikacji z klientem czy dilerem.

Chcesz zobaczyć jak wygląda konfigurator?

Zapraszamy na stronę demonstracyjną:

http://demo.konfigurator.tsintegracje.com