Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  50 / 112 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 50 / 112 Next Page
Page Background

design

X

wywiad

50

BIZNES meble.pl

[

sierpieñ 2017

f

gdy producent chciałby wdrożyć produkt,

który go zaintrygował. Nie brakuje też

konkursów organizowanych, by zaanga-

żować jak największą liczbę projektantów,

bez potrzeby podpisywania kontraktów,

jedynie w celu uzyskania satysfakcjonują-

cych wzorów użytkowych. Zmierzam też

do tego, że jest wielu producentów, którzy

po prostu nie korzystają z usług projek-

tantów, z tego powodu, że sami są założy-

cielami firm, sami te firmy tworzyli, sami

doszli do sukcesu rynkowego, w związku

z tym jest im trudno zaakceptować decy-

zje innych osób i dopuścić projektantów

w tak wrażliwe strefy.

Przykład

Ryszarda

Balcerkiewicza

świadczy o czymś zupełnie przeciwnym.

Tylko ilu jest Ryszardów Balcerkiewi-

czów?

Jeden.

Niestety, mało jest tak świadomych

producentów, którzy doceniają rolę pro-

jektantów, ale też trzeba zwrócić uwagę

na to, że firmy Noti i Balma zatrudniają

topowych projektantów, takich którzy

mają renomę na rynku, a swoim wize-

runkiem w jakimś stopniu gwarantują

możliwość sprzedaży mebli. Przecho-

dząc po targach można zauważyć, że

wiele firm stawia na rozwiązania ko-

mercyjne, czyli na meble biurowe, które

zupełnie inaczej się sprzedają ze względu

na charakter zamówień. Wyposażanie

całego biura o powierzchni kilkuset czy

kilku tysięcy m

2

, w zależności od tego

czy to jest jedno piętro, czy kilka pięter,

to zupełnie coś innego niż sprzedaż kilku

krzeseł, czy kilku sof. Prawda jest taka, że

rynek weryfikuje możliwość tej współ-

pracy, dlatego firmy szukają różnych roz-

wiązań i jednym z nich jest docieranie

do klientów masowych. To są kontrakty,

które przynoszą określone korzyści dla

firmy, ale też kształtują sposób projekto-

wania i nowe trendy na rynku mebli.

Na ile istotna już jest, ale też będzie

w przyszłości multifunkcyjność mebli?

Biorąc pod uwagę zmniejszającą się

przestrzeń życiową, związaną z coraz

większą liczbą ludności na świecie, uwa-

żam, że meble o zmiennym przeznacze-

niu do małych przestrzeni mieszkalnych,

to meble przyszłości. Do tego dochodzi

kwestia mobilności, ich przemieszcza-

nia razem z użytkownikiem, która jest

charakterystyczna dla nomadyzmu, lu-

dzi otwartych na wyzwania, pożądane

lub niepożądane zmiany. Mam nadzieję,

że wielofunkcyjność z czasem stanie się

standardem, zrozumiałym i pożądanym

przez topowych producentów w Polsce.

Projekt „Tango” to podobno koncept

z okresu studiów, ale dopiero kilka lat

temu pojawiły się sprzyjające okoliczno-

ści, przede wszystkim technologia, która

umożliwiła jego realizację.

Dokładnie mówiąc pufy „Tango” zro-

dziły się przed wystawą w Mediolanie,

jednak koncepcja, nad którą wtedy pra-

cowałem, została zapoczątkowana na stu-

diach. Dotyczyła ona stworzenia zasady

budowania brył liniowych. Z satysfakcją

znalazłem ją w publikacji wydawnictwa

„Obserwator”(1995 r.) katedry Bioniki

w Projektowaniu. Postanowiłem stworzyć

Informacja wizualna Bank Pekao SA.

Oznaczenia kierunkowe Lech BrowaryWielkopolski.

Poster redakcyjny Lech BrowaryWielkopolski.