Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  51 / 112 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 51 / 112 Next Page
Page Background

wywiad

X

design

sierpieñ 2017

[

BIZNES meble.pl

51

nową koncepcję opartą o przekrój trójką-

tów prostokątnych ułożonych w taki spo-

sób, aby można było modyfikować formę

oraz by zmieniała ona swoją objętość. To

pozwoliło na stworzenie niepowtarzal-

nego mebla oraz charakterystycznych

przekrojów, które w opinii laików może

wykonać każdy. Tutaj na myśl przychodzi

mi stwierdzenie:

Lidera od naśladowcy

odróżnia innowacja

, którego autorem jest

Steve Jobs. Pufy „Tango” zdobyły nagro-

dę „Core77” w NYC i były nominowane

do nagrody „Index” w Danii, w marcu

miały swoją premierę w programie TVN

Style, prowadzonym przez Annę Nowak-

-Ibisz. Staram się poszukiwać producen-

tów, którzy potrafią dostrzec potencjał

w różnorodności zastosowań lub multi-

funkcyjności formy i wyjść poza ustalone

normy w celu osiągnięcia sukcesu. Ponie-

waż moje projekty nie są standardowymi

rozwiązaniami, potrafią dłużej poczekać

na potencjalnych producentów i wyma-

gają większego nakładu czasu i pracy. To

nie lada wyzwanie, gdy w ramach danej

koncepcji potrzebne jest skonsolidowanie

kilku różnych producentów skupionych

wokół jednej formy, ale wykonanej w róż-

nych technologiach.

Co sprawia, że projekty, które, jak Pan

powiedział, nie są standardowe, mogą

odnosić sukcesy na rynku?

Przede wszystkim trzeba włożyć

ogromną pracę w promocję takiego pro-

duktu, czyli docierać z nim do szero-

kiego grona odbiorców poprzez media,

zwłaszcza telewizję, wszystkie uznane

targi krajowe i zagraniczne, począwszy

od Mediolanu przez NYC, Londyn czy

Dubaj. Można też w ten sposób wyko-

rzystywać różnego rodzaju międzynaro-

dowe konkursy, takie jak Red Dot, Good

Design, Index, Best of Year i wiele innych,

które współpracują z międzynarodowy-

mi mediami, czasopismami branżowymi

czy uznanymi blogerami. Przydatne są

również różnego rodzaju platformy in-

ternetowe, związane z globalną reklamą,

która dociera do odbiorców branżowych

i indywidualnych, dysponujące potężny-

mi bazami potencjalnych klientów. Jed-

nak do tego typu działań niezbędna jest

odpowiedzialna postawa producenta lub

dystrybutora, który bez odpowiednich

inwestycji w tego typu działania nie osią-

gnie założonego celu.

Projektowałem meble do obiektów

biurowych, przemysłowych czy prze-

strzeni publicznych z przeznaczeniem do

ekspozycji różnego typu gablot, regałów,

hybryd-pulpitów multimedialnych. Ta-

kie realizacje wykonywałem dla Kulczyk

Tradex ok. 2002 r., tak samo jak stalowe

instalacje informacji wizualnej Starego

Browaru, który został nagrodzony wie-

loma prestiżowymi nagrodami i stał się

ikoną polskiej architektury. Wspomi-

nam o tym dlatego, że są to fascynujące

realizacje dla koncernów, które zupeł-

nie inaczej realizują strategię finansową.

Z reguły inwestują wypracowane środki

lub funkcjonują przy wsparciu funduszy

inwestycyjnych, a nie na odwrót, jak to

jest w przypadku mniejszych fabryk me-

bli komercyjnych. Te inwestycje muszą

się szybko zwrócić, dlatego im mniejszy

producent, tym mniejsze szanse na pod-

jęcie współpracy z projektantami, a tym

bardziej zespołami, które zajmują się

wdrożeniami i mają ustaloną strategię

określoną przez właściciela. Z kolei duże

przedsiębiorstwa, żeby zagwarantować

sobie sprzedaż i markę zatrudniają znane

polskie i zagraniczne nazwiska nie omija-

jąc funduszy unijnych uzależnionych od

współpracy z uczelniami.

Jakie cechy sprawiają, że projektant po-

trafi zrozumieć ludzi i ich potrzeby?

Sądzę że ważna jest umiejętność

słuchania, zrozumienia i możliwość

interpretacji potrzeb, które są przed

nami stawiane, a to wynika ze sposobu

postrzegania świata wpisanego w geo-

metrię, która go kształtuje. Dlatego dla

mnie ważna jest kwestia dostrzegania

prostych, oczywistych rozwiązań, które

powstają na podstawie analizy postawio-

nego zadania, eliminowania zbędnych

elementów w celu uproszczenia formy

tak, aby stała się klasycznym ponadcza-

sowym rozwiązaniem.

Czy ciągle chce Pan zmieniać rzeczywi-

stość?

Nadal jest mnóstwo rzeczy, które

można zmienić, ulepszyć i kreować nowe

potrzeby lub zaspokajać stare. W swoich

projektach będę starał się zachowywać

równowagę i tworzyć je zgodnie z zasa-

dą: im mniej, tym więcej. Mamy dziś tę

możliwość, że wraz z rozwojem nowych

technologii nasze projekty możemy inter-

pretować, tworząc kolekcje i rozszerzać

zakres ich zastosowania. Gorzej, gdy robią

to za nas inni, bez naszej akceptacji.

Co Pana zdaniem będzie najistotniejsze

w designie w najbliższej przyszłości?

Biorąc pod uwagę technologicz-

ny rozwój mam wrażenie, że będzie

to swoboda w zakresie produkcji me-

bli, doboru dekorów czy druku 3D na

indywidualne zamówienie. Obecnie

można już zamawiać pojedyncze sztuki

czy małe serie mebli. Powstają niewiel-

kie fabryki, rodzinne biznesy, oparte

o nowoczesne technologie automatykę

i robotykę, tak by właściciel mógł ob-

sługiwać produkcję i wysyłkę towaru

przy użyciu smartfona, tutaj może nie

dosłownie, ale przychodzi mi na myśl

platforma meble.pl czy nowymodel.org.

Internet zrewolucjonizował na całym

świecie dostęp do informacji o produk-

cie, możliwości jego wyselekcjonowania

i zakupu. Jednak nadal największym

wyzwaniem jest ograniczenie kosztów

transportu i czasu dostawy do klienta.

Dziękuję za rozmowę.

Pufy„Tango”. fot. Bartłomiej Jan Sowa.